Skip to content

Narrow screen resolution Wide screen resolution Auto adjust screen size Increase font size Decrease font size Default font size default color brick color green color
EVLENMESİ NEDENİYLE İŞTEN AYRILAN BAYAN SİGORTALIYA İŞSİZLİK ÖDENEĞİ VERİLİR Mİ? PDF Yazdır e-Posta
09 Şubat 2017

Image

İşsizlik sigortasından İşsizlik ödeneğine hak kazanma şartları 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’nun 51. maddesinde düzenlenmiştir. İşçinin kendi isteğiyle işten ayrılması veya işçinin ahlak iyiniyet kurallarına uymaması nedeniyle işveren tarafından işten çıkarılması durumunda işsizlik ödeneği ödenmemektedir, denilmektedir.

İşçilerin işverenlerle olan çalışma ilişkilerini düzenleyen 4857 sayılı İş Kanunu’nun 24. maddesinin I. fıkrasında düzenlenmiştir. Buna göre; “İş sözleşmesinin konusu olan işin yapılması işin niteliğinden doğan bir sebeple işçinin sağlığı veya yaşayışı için tehlikeli olursa” işçi hizmet akdini fesih edebilir.
Kural olarak işten kendi isteğiyle (istifa) ayrılan işçi, işsizlik ödeneği alamamaktadır.

Evlenmesi nedeniyle işten ayrılan bayan sigortalının işsizlik maaşı için saydığımız ilk şart olan “kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalmak” şartına aykırı bir durum teşkil ettiğinden sigortalının diğer şartları da sağlasa bile kendisine işsizlik maaşı ödenemeyecektir. Zira Evlenmesi nedeniyle işten ayrılan bayan sigortalıya kıdem ve ihbar tazminatı ödenmesine rağmen evlenmesi nedeniyle işten ayrılması durumunda işsizlik ödeneğine hak kazanamayacaktır.

İşveren, hizmet akdi 4447 sayılı Kanun’un 51. maddesinde belirtilen haller dışında (örneğin; istifa, emeklilik, evlilik, işçinin hatası ve kusuru nedeniyle hizmet akdinin sona ermesi durumları) sona eren sigortalı işsizler için İşten ayrılış bildirgesi düzenlemek zorunda değildir.

Sigortalılar işten ayrıldığında işverenleri tarafından 10 gün içinde düzenlenen, ayrıca bir nüshası sigortalıya verilen İşten Ayrılış Bildirgesinde kadın işçinin evlenmesi ile işten ayrılışı (13) işaretlediği andan itibaren İşsizlik Ödeneğinden yararlanma imkanı bulunmamaktadır. Gökhan BEDİR E-Yaklaşım / Şubat 2017 / Sayı: 290

 

Yukarıda yer verilen açıklamalar, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. Özdoğrular smmm ltd. şti./ www.ozdogrular.com, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz. Mevzuatın sık değiştirilen ve farklı anlayışlarla yorumlanabilen yapısı nedeniyle, herhangi bir konuda uygulama yapılmadan önce konunun uzmanlarından profesyonel yardım alınmasını tavsiye ederiz.