Skip to content

Narrow screen resolution Wide screen resolution Auto adjust screen size Increase font size Decrease font size Default font size default color brick color green color
CAZİBE MERKEZLERİ PROGRAMI PDF Yazdır e-Posta
12 Ocak 2017

Image

Kasım 2016’da ana hatları ve destek unsurları açıklanan Cazibe Merkezleri Programı’nın uygulama esasları açıklanmıştır.

11.01.2017 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 2016-9596 sayılı Cazibe Merkezleri Programının Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Karar ile, “Cazibe Merkezleri Programı” hayata geçirilmiştir. Bu kapsamda, imalat sanayii ile çağrı merkezi ve veri merkezi yeni yatırım projeleri ile imalat sanayiinde yer alan yarım kalmış ya da yatırımı tamamlanarak işletme sermayesi yetersizliği nedeniyle işletmeye geçememiş veya kısmen geçmiş yahut başka sebeplere faaliyet göstermeyen tesislerin yeniden ekonomiye kazandırılması için sağlanacak yatırım ve işletme dönemi destekleri ve ilgili tanımlar açıklanmıştır. Yine aynı Karar’ın ekinde, söz konusu desteklerden yararlanabilecek 23 il belirtilmiştir. Karar kapsamında, öncelikli olarak desteklenmeyen ancak Cazibe Merkezleri Programı Yönlendirme Komitesi’nin değerlendirmesi sonucu destek kapsamına alınabilecek yatırım konuları da açıklanmıştır.

Program içeriğinde açıklanan Tematik Destek Paketleri ve bu paketler kapsamındaki destek unsurları şu şekildedir:

1. Yatırım ve Üretim Destek Paketi

a. Danışmanlık Hizmeti Desteği

b. Yatırım Yeri Tahsisi

c. Bina Yapımı Desteği

d. Faizsiz Yatırım Kredisi Desteği

e. Faiz İndirimli İşletme Kredisi Desteği

2. Üretim Tesisi Taşıma Destek Paketi

a. Nakdi Taşınma Desteği

b. Teşvik Desteği

c. Taşınan tesis için; Yatırım ve Üretim Destek Paketi kapsamındaki Yatırım Yeri Tahsisi desteği ile Faiz İndirimli İşletme Kredisi Desteği

d. Yeni yatırımlar için; Yatırım ve Üretim Destek Paketi kapsamındaki Danışmanlık Desteği ile Faizsiz Yatırım Kredisi Desteği

3. Çağrı Merkezi Destek Paketi

a. Bina Tahsisi Desteği

b. Fiber İletişim Altyapısı Desteği

c. Personel Eğitim Desteği

d. Yatırım ve Üretim Destek Paketi kapsamındaki Yatırım Yeri Tahsisi Desteği, Bina yapımı desteği ile Faizsiz Yatırım Kredisi Desteği

4. Veri Merkezi Yatırım ve Enerji Destek Paketi

a. Veri Merkezi Enerji Desteği

b. Fiber İletişim Altyapısı Desteği

c. Yatırım ve Üretim Destek Paketi kapsamındaki Yatırım Yeri Tahsisi Desteği ile Faizsiz Yatırım Kredisi Desteği

*Başvuruda bulunmak ve talep edilen desteğe ilişkin koşulları taşımak kaydıyla, yatırımcılar destek paketleri içindeki destek unsurlarının tamamından veya bir kısmından faydalandırılabilir.

Yararlanma Koşulları

• İmalat sanayiinde asgari 2 milyon TL sabit yatırım tutarı, asgari 30 kişi istihdam

• Çağrı merkezi yeni yatırımları için asgari 200 kişilik istihdam ve hizmet sözleşmesi şartı

• Veri Merkezi yeni yatırımları için merkezin asgari 5.000 metrekare beyaz alanı bulunması ve en az TIER-3 veya üstü seviyede olması

• Üretim tesisi taşıma destek paketi için asgari son iki yıl üretim faaliyetinin sürdürüldüğünün tespiti, karar tarihinden itibaren 2 yıl içinde taşınması ve taşınma sonrası asgari 200 kişilik istihdam taahhüt edilmesi

• Kredilendirilecek yatırımın asgari %30’unun öz kaynaklardan karşılanması.

Başvuru

Türkiye Kalkınma Bankası tarafından belirlenecek bilgi ve belgelerle yapılacaktır.

Önemli noktalar

• Asgari 15 yıl süreyle desteğe konu faaliyetin sürdürülmesi ve istihdamın %80’in altında kalmaması şartıyla, gerekli koşulların karşılanması sonucu arsa / bina yatırımcıya devredilebilir.

• Banka, Program kapsamındaki illerde kurulacak şirketlere iştirak edebilir, kuruluşlarına öncülük edebilir. pwc

Program kapsamındaki iller

Adıyaman, Ağrı, Ardahan, Batman, Bayburt, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gümüşhane, Hakkari, Iğdır, Kars, Malatya, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Tunceli, Van.

İlgili Karara aşağıdaki bağlantı yardımıyla ulaşabilirsiniz:

Yukarıda yer verilen açıklamalar, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. Özdoğrular smmm ltd. şti./ www.ozdogrular.com, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz. Mevzuatın sık değiştirilen ve farklı anlayışlarla yorumlanabilen yapısı nedeniyle, herhangi bir konuda uygulama yapılmadan önce konunun uzmanlarından profesyonel yardım alınmasını tavsiye ederiz.