MESLEK KODU UYGULAMASINDA CEZALAR BAŞLAYACAK

Image

9 Ağustos 2016 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 6728 sayılı Kanun'la 5510 sayılı Kanun'un 102. maddesine bir bent eklenmiş ve buna göre de meslek koduna ilişkin uygulanacak idari para cezaları belirlenmişti.

MESLEK KODU NEDİR?

Meslek kodu Kasım 2012'den bu yana SGK'nın uygulamasında olan bir konu. Buna göre ülkemizde çalışan herkesin meslekleri için belirlenmiş özel numaralar var.

Örneğin; Akaryakıt Satış Elemanı için "5245.01" belirlenmişken, Akaryakıt ve Otogaz İkmal ve Dolum Elemanı için "5245.04" kodu belirlenmiştir.

Bu kodlarla SGK her çalışanı ayrı ayrı kategorize etmiş durumda.

Buradaki asıl amaç hem kayıtlı görünen kayıt dışı istihdamla mücadele, hem de herkesin mesleğine uygun bildirilerek gerçek ücretleri üzerinden prim ödenmesinin sağlanmasıdır.

SEKTÖREL ASGARİ ÜCRET Mİ GELECEK?

Meslek kodu uygulamasının kademeli olarak çalışma hayatına girmesi ve 2018'den itibaren idari para cezası uygulanacak olması orta vadede mesleklere göre asgari ücret belirlenmesini de gündeme getirebilir.

Halihazırda SGK Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı her yıl farklı sektörlerde yaptığı asgari işçilik incelemelerinde her meslek için meslek odalarından aldığı ücret düzeylerine de ayrı bir önem atfediyor ve bu ücretler üzerinden prim matrah farkı tahakkuku gerçekleştirilebiliyor. Cezai yaptırımlarla birlikte meslek kodları daha da önemli hale gelecek.

MESLEK KODU İÇİN CEZALAR

1 Ocak 2018 tarihi itibarıyla meslek koduna uygun bildirim yapmayanlar için SGK idari para cezası uygulamaya başlayacak. Toplamda aylık asgari ücreti aşmamak üzere hatalı bildirilen her işçi için 1/10 asgari ücret tutarı kadar ceza uygulanacak.

Bu nedenle bu konuda eksikleri olan, her aldığı işçiyi vasıfsız olarak bildiren veya terfi ve iş değişikliğine ilişkin güncellemelerini yapmayan işverenlerin bu konuda dikkatli olmalarını öneriyoruz.

İşe giriş güncelleme ekranından her zaman güncelleme yapmak mümkün. Yeni meslek kodu seçiminin ardından "güncelle" butonuna basmak yeterli olacaktır. Bunun için herhangi bir ceza uygulanmaz. Bunun dışında kullanılan muhasebe/bordro yazılımında da ilgili güncellemeyi yapmanın da faydalı olacağı kanaatindeyiz. Taner Aydaner/ www.kpmgvergi.com

Yukarıda yer verilen açıklamalar, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. Özdoğrular smmm ltd. şti./ www.ozdogrular.com, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz. Mevzuatın sık değiştirilen ve farklı anlayışlarla yorumlanabilen yapısı nedeniyle, herhangi bir konuda uygulama yapılmadan önce konunun uzmanlarından profesyonel yardım alınmasını tavsiye ederiz.

Hakkımızda

 ö z d o ğ r u l a r, Adana da 18.08.1988 tarihinde kurularak, Mali Müşavirlik faaliyetine başlamıştır. 

Sektöründe en iyi olma duygusu ile personeline "Kalite" bilincini yerleştirmeyi, Kalite Yönetim Sistemini sürekli iyileştirmeyi, müşterilerine en iyi hizmeti sunmayı, amaç edinerek, 2003 Yılında, alanında Türkiye' de ilk olarak ISO 9001: 2000 Belgesi almıştır.

 

Mali Takvim

02.10.2017
• SGK 4/a (SSK) ve İşsizlik Sigortası (Ağustos/2017), SGK 4/b (Bağ-Kur) (Ağustos/2017) Primlerinin Ödenmesi
02.10.2017
• Ağustos/2017 Ba, Bs Formlarının Verilmesi
16.10.2017
• Eylül / 2017 Dönemine Ait BSMV Beyanı ve Ödemesi
23.10.2017
• Eylül/2017 Aylık ve 3 Aylık (7-8-9.Ay) Muhtasar Beyanname verilmesi ve Damga Vergisi Beyannamesi
23.10.2017
• Eylül/2017 SGK 4/a (SSK) Aylık Bildirge ve İşsizlik Sigortası Bildirgesinin Verilmesi
24.10.2017
• Eylül/2017 Ait KDV Beyanı
 

Öne Çıkanlar

  • Özdoğrular 16.10.17 E-Bülten http://mailchi.mp/830d155ef41d/tsvk
  • Nakit Döngüsü Nasıl Hesaplanır Prof. Dr. Sait Y. Kaygusuz
  • Vergide Tahsil Zamanaşımını Kesen Ve Durduran Haller Nelerdir? 6183 sayılı AATUHK’nun 102.maddesinde tahsil zamanaşımı düzenlenmiştir. Madde hükmüne göre,…

Popüler Kelimeler

Top