Skip to content

Narrow screen resolution Wide screen resolution Auto adjust screen size Increase font size Decrease font size Default font size default color brick color green color
SERMAYENİN EŞ ZAMANLI OLARAK AZALTILIP ARTIRILMASI MÜMKÜN MÜDÜR PDF Yazdır e-Posta
10 Ocak 2017

Image

Son yıllık bilânçosundan sermayesi ile kanunî yedek akçeler toplamının üçte ikisinin zarar sebebiyle karşılıksız kaldığı anlaşılan anonim ile limited şirketlerde, genel kurulun derhal toplantıya çağrılması ve sermayenin üçte biri ile yetinme ya da sermayenin tamamlanmasına karar vermesi gerekmektedir. Aksi takdirde, şirket kendiliğinden sona erer. Türk Ticaret Kanunu’nun genel kurulu bu seçenekler arasında tercih yapmaya zorlamasının sebebi, şirketin durumunu bir an önce açıklığa kavuşturmak düşüncesidir. Sermayenin tamamlanması kapsamında başvurulacak yöntemlerden birisi ise, zarar tutarında sermayenin azaltılması işlemi ile birlikte eş zamanlı olarak azaltılan miktarla aynı tutarda artırıma gidilmesidir.

Ancak, ilgili mevzuat, sermayenin azaltılması işlemi ile birlikte eş zamanlı ve aynı miktarda yapılan sermaye artırımında artırılan sermayenin tamamen ödendiğine; daha yüksek sermaye artırımı yapılması halinde ise, aşan kısmın dörtte birinin de ödendiğine dair banka mektubunun ilgili ticaret sicili müdürlüğüne ibrazını şart koşmaktadır. Oysa TTK, nakdî sermaye artırımlarında, artırılan sermayeyi temsil eden payların itibarî değerlerinin en az yüzde 25’inin sermaye artırımının tescilinden önce, gerisinin de tescili izleyen 24 ay içinde ödenmesine izin vermektedir. Bu nedenle, TTK’da ve Ticaret Sicili Yönetmeliği’nde değişikliğe gidilerek eş zamanlı sermaye artırımlarında da artırılan sermayeyi temsil eden payların itibarî değerlerinin en az yüzde 25’inin sermaye artırımının tescilinden önce, gerisinin de tescili izleyen 24 ay içinde ödenmesine izin verilmesinin, düzenlemenin amacına daha uygun düşeceği düşünülmektedir. Soner Altaş Yaklaşım / Kasım 2016 / Sayı: 287

Yukarıda yer verilen açıklamalar, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. Özdoğrular smmm ltd. şti./ www.ozdogrular.com, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz. Mevzuatın sık değiştirilen ve farklı anlayışlarla yorumlanabilen yapısı nedeniyle, herhangi bir konuda uygulama yapılmadan önce konunun uzmanlarından profesyonel yardım alınmasını tavsiye ederiz.