Skip to content

Narrow screen resolution Wide screen resolution Auto adjust screen size Increase font size Decrease font size Default font size default color brick color green color
ÇAĞRI ÜZERİNE ÇALIŞMALARDA SİGORTA PRİM GÜN HESABI NASIL YAPILMALI PDF Yazdır e-Posta
09 Ocak 2017

Image

Sigortalı kavramı belirlenirken esas olan, iş sözleşmesine dayalı olarak çalışmak olduğundan sözleşmenin türü veya sözleşmede belirlenen çalışma süresinin bu konuda hiçbir önemi yoktur.

4857 sayılı İş Kanunu’na göre çalışan bir sigortalının ay içindeki toplam çalışma süresi 7,5 saate bölünmek suretiyle hesaplanmaktadır. Çağrı üzerine çalışmada taraflar haftalık çalışma süresini belirlemediği takdirde bu süre 20 saat olarak belirlenmiş olacaktır. Sosyal Güvenlik Kurumu’na yapılan bildirimler aylık olarak yapıldığından ayın kaç gün çektiği dikkate alınarak sigorta prim gün sayısı haftalık 20 saate karşılığı hesaplanacaktır. Yapılacak hesaplamalarda küsuratlar ise tama iblağ edilecektir(3). Ayın kaç gün çektiği ve bu hesaplamanın nasıl yapılacağı konusunda tereddütler olabilmektedir. Bu duruma örnek olarak, çağrı üzerine çalışan bir A işçisinin 30 gün çeken bir ayda haftalık 20 saat üzerinden çağrı üzerine çalışma yapması halinde Sosyal Güvenlik Kurumu’na bildirileceği sigortalı prim gün hesabı;

Örnek-1: A işçisi 7 günde 20 saat çalışırsa, 30 gün çeken bir ayda 30x20/7=86 saat olarak hesaplanır. Bu bağlamda, 4857 sayılı İş Kanunu’na göre çalışan A işçisi 30 gün çeken bir aydaki prim gün sayısı 86/7,5= 11,46 saat o da 12 gün olarak belirlenecektir.

Örnek-2: A işçisi, çağrı üzerine çalışmada taraflar sözleşme ile haftalık 28 saat üzerinden anlaşmışlar ise;

Bu durumda, 31 çeken bir ayda haftalık 24 saat çalışan A işçisi 31x28/7=124 saat olarak hesaplanır. Bu bağlamda, 4857 sayılı İş Kanunu’na göre çalışan A işçisi 31 gün çeken bir aydaki prim gün sayısı 124/7,5= 16,5 saat o da 17 gün olarak belirlenecektir.

Tarafların çağrı üzerine çalışmada çalışma süresini belirlemedikleri takdirde, çağrı üzerine çalışan işçi 20 saatin altında bir çalışma yapsa da sigortalının haftalık çalışma süresi 20 saat olarak kabul edilecektir. Sinan Ekşi Yaklaşım / Kasım 2016 / Sayı: 287

Yukarıda yer verilen açıklamalar, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. Özdoğrular smmm ltd. şti./ www.ozdogrular.com, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz. Mevzuatın sık değiştirilen ve farklı anlayışlarla yorumlanabilen yapısı nedeniyle, herhangi bir konuda uygulama yapılmadan önce konunun uzmanlarından profesyonel yardım alınmasını tavsiye ederiz.