Skip to content

Narrow screen resolution Wide screen resolution Auto adjust screen size Increase font size Decrease font size Default font size default color brick color green color
İŞÇİ KADINLARA DOĞUM İZNİ SONRASI YENİ DÜZENLEMEYLE HANGİ HAK GELDİ PDF Yazdır e-Posta
03 Ocak 2017

Image

10.02.2016 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan; 6663 sayılı Kanunla 4857 sayılı İş Kanunu’nun 13 ve 74. Maddelerinde düzenlemeler yapılmasıyla birlikte 4447/EK Madde 5’le Doğum sonrası çalışan kadın işçi için yarım çalışma ödeneğine kavuşmuş oldu.

Doğum sonrası analık hali izni bitiminden itibaren kadın işçi;

- Birinci doğumda 60 gün,

- İkinci doğumda 120 gün,

- Sonraki doğumlarda ise 180 gün

süreyle haftalık çalışma süresinin yarısı kadar ücretsiz izin verileceği, çoğul doğum halinde bu sürelere 30’ar gün ekleneceği, çocuğun engelli doğması halinde bu sürelerin 360 gün olarak uygulanacağı hükmü getirilmiştir. Yarım çalışma işçinin isteğine bağlıdır. İşçinin isteği halinde işveren yarım çalışma yaptırır.

Hak Kazanma şartları;

- Çocuğun hayatta olması,

- 4857 sayılı Kanun’un 74. maddesinin ikinci fıkrasında belirlenen sürelerle yarım çalışmaya başlamış olması,

- 4857 sayılı Kanun’un 63. maddesinde belirtilen haftalık çalışma süresinin yarısı kadar fiilen çalışmış olması,

- İşçinin adına doğum tarihinden önceki son üç yılda en az 600 gün işsizlik sigortası primi bildirilmiş olması,

- Doğum sonrası analık hâli izninin bittiği tarihten itibaren 30 gün içinde İŞKUR birimine doğum sonrası yarım çalışma belgesi ile başvuruda bulunması

gerekmektedir.

Doğum sonrası 8 haftalık analık hâli izninin bittiği tarihi izleyen günden itibaren başlar, herhangi bir sebeple 4857 sayılı Kanun’un 74. maddesinin ikinci fıkrasında belirlenen sürenin bittiği son tarihi geçemez.

Mücbir sebepler dışında, başvuruda gecikilen süre doğum ve evlat edinme sonrası yarım çalışma ödeneği almaya hak kazanılan toplam süreden düşülerek ödeme yapılır.

Yarım çalışma ödeneğinin günlük miktarı, günlük asgari ücretin brüt tutarı kadardır. Bu ödemeler damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaz.

Yarım çalışma ödeneği ödenen gün kadar sigorta primleri prime esas kazanç alt sınırı üzerinden %32,5 olarak ödenecektir. Malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları prim oranı, sigortalının prime esas kazancının % 20’sidir. Genel sağlık sigortası primi  % 12,5’idir. Yarım çalışma ödeneği süresi, aylık olarak 15 günü geçmemek üzere işveren tarafından ödenen prim bilgileri dikkate alınarak hesaplanır.

- Geçici iş göremezlik ödeneği almaya hak kazananlara, bu durumlarının devamı süresince yarım çalışma ödeneği ödenmez.

- Yarım çalışma ödeneği, çocuğun hayatını kaybetmesi gibi durumlarda, olayın vuku bulduğu tarihi izleyen tarih itibariyle durdurulur.

- 4857 sayılı Kanun’un 74. maddesinin ikinci fıkrası uyarınca haftalık çalışma süresinin yarısı kadar ücretsiz izin verilen işçi, bu süre zarfında başka bir işte çalışması halinde, çalıştığı süre için ödenekten yararlanamaz.

- Yarım çalışma ödeneği alırken, çalıştığı işyerinden ayrılan işçinin ödeneği işten ayrıldığı tarihten itibaren durdurulur. Yeni bir işe girmesi ve yarım çalışma yapması halinde, başlangıçta belirlenen ödeme döneminin bittiği tarihi geçememek üzere kalan hak sahipliğinden yararlanabilir.

74. maddeye uyulmaması halinde 1.560 TL .İdari Para Cezası Çalışma ve İş Kur İl Müdürlüğünce kesilir. Vedat İlki E-Yaklaşım / Kasım 2016 / Sayı: 287

Yukarıda yer verilen açıklamalar, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. Özdoğrular smmm ltd. şti./ www.ozdogrular.com, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz. Mevzuatın sık değiştirilen ve farklı anlayışlarla yorumlanabilen yapısı nedeniyle, herhangi bir konuda uygulama yapılmadan önce konunun uzmanlarından profesyonel yardım alınmasını tavsiye ederiz.