Skip to content

Narrow screen resolution Wide screen resolution Auto adjust screen size Increase font size Decrease font size Default font size default color brick color green color
Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine Dair Karar (BKK 2012/4213) PDF Yazdır e-Posta
23 Ocak 2013

Image

Yeni Türk Ticaret Kanunu kapsamında bağımsız denetime tabi olacak şirketlere ilişkin usul ve esasların belirlendiği 2012/4213 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 23 Ocak 2013 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı.

I. Bağımsız denetime tabi olacak şirketler

Bağımsız denetime tabi olacak şirketler üç farklı şekilde belirlenmiştir. İlgili düzenlemeye göre;

A. Tek başına veya bağlı ortaklıkları ve iştirakleriyle birlikte aşağıdaki üç ölçütten en az ikisini sağlayan şirketler bağımsız Türk Ticaret Kanunu ve 660 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname (Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında KHK) hükümleri çerçevesinde denetime tabi tutulmuştur. İlgili ölçütler şu şekilde belirlenmiştir:

1. Aktif toplamı 150 Milyon ve üstü Türk Lirası,

2. Yıllık net satış hasılatı 200 Milyon ve üstü Türk Lirası,

3. Çalışan sayısı 500 ve üstü.

B. Karar'ın ekinde yer alan ve EK (I) sayılı liste kapsamında sayılan şirketler herhangi bir kritere tabi olmaksızın bağımsız denetime tabi tutulacaktır.

C. Karar'ın ekinde yer alan ve EK (II) sayılı liste kapsamında sayılan şirketler, aynı listede belirtilen sınırlamalar dikkate alınarak bağımsız denetime tabi tutulacaktır.

Söz konusu (I) ve (II) Sayılı Listelere sirkülerimiz ekinde yer verilmektedir. (Ek 1 ve Ek 2)

II. Uygulamaya ilişkin esaslar

Şirketler bu kararda belirtilen üç ölçütten en az ikisinin sınırlarını art arda iki hesap döneminde aşmaları durumunda müteakip hesap döneminden itibaren bağımsız denetime tabi olacaklardır.

Şirketin aktif toplamı ve yıllık net satış hasılatının hesaplanmasında önceki yıllara ait (son iki yıldaki) finansal tablolar esas alınacaktır. Çalışan sayısının tespit edilmesinde ise şirkette önceki yıllarda (son iki yıldaki) ortalama çalışan sayılarının toplamı dikkate alınacaktır.

III. Yürürlük

Bakanlar Kurulu Kararı 1 Ocak 2013 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girmiştir. Bunun yanında Karar'ın EK (II) sayılı listesinin 7. sırası ile sadece kamu iktisadi teşebbüsleri bakımından olmak üzere aynı listenin 4. sırasında yer alan hükümler 1 Ocak 2015 tarihinden itibaren uygulanacaktır. E&Y

23 Ocak 2013 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 28537

Karar Sayısı: 2012/4213

Ekli “Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine Dair Karar”ın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 29/11/2012 tarihli ve 1786 sayılı yazısı üzerine, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 397 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 19/12/2012 tarihinde kararlaştırılmıştır

Abdullah GÜL

CUMHURBAŞKANI

Kararın eki için tıklayınız

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Yukarıda yer verilen açıklamalar, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. Özdoğrular smmm ltd. şti./ www.ozdogrular.com, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.