Skip to content

Narrow screen resolution Wide screen resolution Auto adjust screen size Increase font size Decrease font size Default font size default color brick color green color
6111 sayılı Kanun Torba Kanununa göre Vergi Daireleri Borç yapılandırma Başvuru Form Kılavuzları PDF Yazdır e-Posta
02 Mart 2011

Image

Bu Rehber, 6111 Sayılı alacaklarının yapılandırılması kanunundan faydalanacak ilgililerin müracaat öncesi tereddütlerini gidermek, başvuru evraklarını önceden hazırlanmak, başvurulacak kurumun bilinmesi,borç türünü ve hangi kanun maddesine göre müracaat edeceğini önceden tespit etmek, konu ile ilgili planlamaları rahat ve  sakin bir ortamda  yapmak  amacı ile hazırlanmıştır.

 

BAŞVURU YERİBAŞVURUYU YAPACAK


BORÇLULAR

BORÇ TÜRÜ/KANUN MADDESİ

BAŞVURU FORMUNU (DİLEKÇESİNİ) İNDİRMEK İÇİN AŞAĞIDAKİ “EK” BUTONLARINA TIKLAYINIZ (*)

EK:1 Formunda Açiklanan Kurumlara Başvurulacak

EK:1 Formunda Açıklanan  Kurumlara Borçlu Olanlar

6111 sayılı Kanunun 17 nci maddesi alt fıkralarına göre çeşitli kurumların alacakları


EK:1Vergi Dairelerine Başvurulacak

İlgili Mükellefler

Yıllık gelir/kurumlar vergisi, gelir (stp)/kurumlar (stp) vergisi, katma değer vergisi ve özel tüketim vergisi,Borçların 6111 sayılı Kanunun 2 nci maddesi kapsamında yapılandırılması

EK:2/AVergi Dairelerine Başvurulacak

İl özel İdarelerİ, beledİyeler ve bunlara bağli müstakİl bütçelİ ve kamu tüzel kİşİlİğİnİ haİz kuruluşlar İçİn

Borçların 6111 sayılı Kanunun 2 nci maddesi kapsamında yapılandırılması

 

EK:2/BVergi Dairelerine Başvurulacak

Gençlİk ve spor genel müdürlüğü, türkİye futbol federasyonu ve
özerk spor federasyonlarinca tescİl edİlmİş spor kulüplerİ İçİn


yıllık kurumlar vergisi, gelir (stp)/kurumlar (stp) Vergisi, katma değer vergisi ve özel tüketim vergisi, borçların 6111 sayılı Kanunun 2 nci maddesi kapsamında yapılandırılmasıEK:2/C
 

 


Vergi Dairelerine Başvurulacak

6111 sayili kanunun yayimlandiği tarİhten sonra mahsuben ödeme
talep edenler İçİn

6111 Say.kanun – Mad. 18 iade alacaklarınını yapılandırma taksitlerine mahsup ettirme dilekçesi

 

EK:2/D

 Vergi Dairelerine Başvurulacak

(6111 sayili kanunun yayimlandiği tarİhten önce yaptiklari
mahsuben ödeme talebİnden vazgeçenler İçİn)

6111 Say.kanun mad.18 Kanundan önce yapılan iade alacak mahsuplarından vazgeçip ,Yapılandırma taksitlerine mahsup ettirmek

EK:2/E

HESAPLAMA PARAMETRELERİ (ÜFE ENDEKSİ)

Yillar İtİbariyla tefe/üfe aylik değİşİm oranlari

6111 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin sekizinci fıkrası gereğince Şubat/2011 ayına ilişkin ÜFE aylık değişim oranı olarak Ocak/2011 ayı için belirlenen ÜFE aylık değişim oranı dikkate alınmıştır.

EK:3Vergi Dairelerine Başvurulacak

İlgili Mükellefler

kesinleşmemiş veya dava safhasında bulunan borçların 6111 sayılı
Kanunun 3 üncü maddesi
kapsamında yapılandırılması

 EK:4/AVergi Dairelerine Başvurulacak

İl özel İdarelerİ, beledİyeler ve bunlara bağli müstakİl bütçelİ ve kamu tüzel
kİşİlİğİnİ haİz kuruluşlar İçİn

kesinleşmemiş veya dava safhasında bulunan borçların 6111 sayılı
Kanunun 3 üncü maddes
i
kapsamında yapılandırılması


EK:4/B
 

 Vergi Dairelerine Başvurulacak

Gençlİk ve spor genel müdürlüğü, türkİye futbol federasyonu ve özerk spor
federasyonlarinca tescİl edİlmİş spor kulüplerİ İçİn

kesinleşmemiş veya dava safhasında bulunan borçların 6111 sayılı
Kanunun 3 üncü maddes
i
kapsamında yapılandırılması

 EK:4/C

 


İlgili Kuruma Başvurulacak (Borç hangi kurumla ilişkili ise)

İlgili Mükellefler


idari para cezaları için 6111 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinden yararlanmaEK:4/D-1


İlgili Kuruma Başvurulacak (Borç hangi kurumla ilişkili ise)

İl özel İdarelerİ, beledİyeler ve bunlara bağli müstakİl bütçelİ ve kamu tüzel
kİşİlİğİnİ haİz kuruluşlar İçİn


idari para cezaları için 6111 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinden yararlanma

 

EK:4/D-2

 


İlgili Kuruma Başvurulacak (Borç hangi kurumla ilişkili ise)

Gençlİk ve spor genel müdürlüğü, türkİye futbol federasyonu ve özerk spor
federasyonlarinca tescİl edİlmİş spor kulüplerİ İçİn


idari para cezaları için 6111 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinden yararlanma

 


EK:4/D-3

 Vergi Dairelerine Başvurulacak

İlgili Mükellefler

vergi/ceza ihbarnamesinde yer alan vergi ve cezalar için 6111
Kanunun 4 üncü maddesinden
yararlanma

EK:5Vergi Dairelerine Başvurulacak

İlgili Mükellefler

213 sayılı Vergi Usul Kanununun 371 inci maddesi hükümlerine
göre pişmanlıkla kabulünü ve tahakkuk eden alacakların 6111
sayılı Kanunun 5 inci maddes
i
kapsamında yapılandırılmasıEK:6/AVergi Dairelerine Başvurulacak

İlgili Mükellefler

213 sayılı Vergi Usul Kanununun 30 uncu maddesi hükümlerine göre kabulünü ve tahakkuk eden alacakların 6111 sayılı Kanunun 5 inci maddesi kapsamında yapılandırılması


EK:6/BVergi Dairelerine Başvurulacak

İlgili Mükellefler

6111 sayılı Kanunun matrah artırımı ile ilgili 6/1-2 maddesi hükmünden yararlanmak


EK:7  

 Vergi Dairelerine Başvurulacak

İlgili Mükellefler

6111 sayılı Kanunun matrah artırımı ile ilgili 6/1-3 maddesi hükmünden yararlanmak

EK:8Vergi Dairelerine Başvurulacak

İlgili Mükellefler

6111 sayılı Kanunun vergi artırımı veya matrah beyanı ile ilgili 6/5 veya 6/6 maddesi hükmünden yararlanmak

 EK:9Vergi Dairelerine Başvurulacak

İlgili Mükellefler

6111 sayılı Kanunun KDV artırımı ile ilgili 7 nci maddesinin (1) numaralı fıkrası hükmünden yararlanmak

 

EK:10Vergi Dairelerine Başvurulacak

İlgili Mükellefler

6111 sayılı Kanunun KDV artırımı ile ilgili 7 nci maddesinin (2/a) bendi ve (3) numaralı fıkrası hükümlerinden yararlanmak

 EK:11

 Vergi Dairelerine Başvurulacak

İlgili Mükellefler

6111 sayılı Kanunun KDV artırımı ile ilgili 7 nci maddesinin  (2/b) bendi ve (3) numaralı fıkrası hükümlerinden yararlanmak


EK:12Vergi Dairelerine Başvurulacak

İlgili Mükellefler

6111 sayılı Kanunun KDV artırımı ile ilgili 7 nci maddesinin  (2/c) bendi hükmünden yararlanmak

 EK:13

 Vergi Dairelerine Başvurulacak

İlgili Mükellefler

6111 sayılı Kanunun vergi artırımı ile ilgili 8/1-2 inci maddesi hükmünden yararlanmak

 EK:14Vergi Dairelerine Başvurulacak

İlgili Mükellefler

6111 sayılı Kanunun vergi artırımı ile ilgili 8/3-a veya 8/4-a maddesi hükmünden yararlanmak

 

EK:15Vergi Dairelerine Başvurulacak

İlgili Mükellefler

6111 sayılı Kanunun vergi artırımı ile ilgili 8/3-a veya 8/4-b maddesi hükmünden yararlanmak


EK:16Vergi Dairelerine Başvurulacak

İlgili Mükellefler

6111 sayılı Kanunun vergi artırımı ile ilgili 8/3-b veya 8/4-c
maddes
i
hükmünden yararlanmak

 EK:17Vergi Dairelerine Başvurulacak

İlgili Mükellefler

6111 sayılı Kanunun vergi artırımı ile ilgili 8/3-b veya 8/4-c
maddesi hükmünden yararlanmak

 EK:18

 Vergi Dairelerine Başvurulacak

İlgili Mükellefler

6111 sayılı Kanunun vergi artırımı ile ilgili 8/3-b veya 8/4-c maddesi hükmünden yararlanmak


EK:19Vergi Dairelerine Başvurulacak -Stok
beyanı İçİn kdv beyan formu

İlgili Mükellefler

( 6111 Sayılı Kanunun 10/3 üncü Maddesine Göre Stok Beyanında Bulunacak Vergi Sorumluları İçin)

 EK:20/AVergi Dairelerine Başvurulacak

İlgili Mükellefler

6111 sayılı Kanunun işletmede mevcut olduğu halde kayıtlarda yer almayan emtia, makine, teçhizat ve demirbaşlar ile ilgili 10
uncu maddesi
hükmünden yararlanmak

 


EK:20/BVergi Dairelerine Başvurulacak -stok beyani İçin özel tüketİm vergisi
beyannamesİ formu

İlgili Mükellefler

( 6111 Sayılı Kanunun 10/5 inci Maddesine Göre Stok Beyanında Bulunacaklar İçin)


EK:21Vergi Dairelerine Başvurulacak

İlgili Mükellefler

6111 sayılı Kanunun kayıtlarda yer aldığı halde işletmede bulunmayan kasa mevcudu ve ortaklardan (net) alacaklar ile ilgili 11/2 madde hükmünden yararlanmakEK:22Vergi Dairelerine Başvuru yaparken asıl  dilekçeye eklenecek

İlgili Mükellefler

Borca konu 3′ten fazla araç veya yapılandırmaya konu 5’ten fazla  borç türleri  olması halinde EK: LİSTE I kullanılacaktır. (İlk dilekçe de yer kalmaması durumu)

 


EK: LİSTE
-I

—————————————————————————————————————————————–

(*) Açıklamalar;

- Başvuru Formları Gelir İdaresi Başkanlığı Sitesinden Alınmıştır.

-Dilekçeleri bilgisayarınıza indirdikten sonra yazıcıya yazdırınız.

-Form dosyalarını açabilmek için bilgisayarınızda ofis programları yüklü olmalıdır.(word,exel vs.)

-İlgili bölümleri doldurmak için  Form Altında verilen açıklamaları dikkatilice okuyunuz.

-Boş bırakılması gereken bölümlere hiç birşey yazmayınız, form ve eklerini eksiksiz hazırlayınız.

-Borçlardan sorumlu olanlar (mükellef olanlar) varsa kaşeleyip  üzerini  imzalaması,  kaşeleri yoksa imzalayarak ekleriyle birlikte müracaat edebilirler.

-Konu ile İlgili Maliye Bakanlığı Tebliğ Tasarısını İncelemek için Tıklayınız…

Kaynak, kanberkilinc.com.tr