Skip to content

Narrow screen resolution Wide screen resolution Auto adjust screen size Increase font size Decrease font size Default font size default color brick color green color
Uluslararası teslim şekilleri yeniden düzenlendi PDF Yazdır e-Posta
03 Ocak 2011

Image

Milletlerarası Ticaret Odası (ICC), 27 Eylül 2010’da Incoterms 2010 revizyonunu yayınladı. Incoterms 2010, hem iç hem de dış ticareti kapsayacak şekilde yeniden düzenlenmiştir.

Bu yeni revizyon, 1 Ocak 2011 tarihinden itibaren uygulamaya başlanacaktır. Bilindiği üzere Incoterms, İngilizce (International Commercial Terms) kelimelerinden bazı hecelerin bir araya getirilmesiyle oluşturulmuş bir terimdir.

Incoterms‘ler ICC (International Chamber of Commerce -Milletlerarası Ticaret Odası) (MTO) tarafından hazırlanmaktadır. Gözden geçirilmiş (revize edilmiş olan) bu yeni versiyonda, ticarette ve taşımadaki yeni uygulamalar ve gelişmeler dikkate alınmıştır.

Incoterms, taşıma maliyetlerinin ve risklerinin alıcı ve satıcı arasındaki dağılımını, ulusal ve uluslararası ticari işlemlerde faaliyetlerin ayrıntılarını düzenler. Alıcı ve satıcıların yükümlülükleri, birbirleri ile kıyaslanacak şekilde her bir kloz için net bir şekilde tarif edilmiştir. Incoterms, uluslararası bir kanun olmamakla birlikte, satış sözleşmesine ilave olarak alıcı ve satıcı arasında üzerinde anlaşmaya varılması gerekir. Bir Incoterms klozu üzerindeki anlaşma şu şekilde olmalıdır:

3 harflik kısaltma / mahalin açık ve net olarak tarifi / Incoterms’in durumu
Örnek: EXW Bonn, warehouse adress, ICC Incoterms 2010

Yapılan yeni değişikliklere genel bir bakış

* Gözden geçirilen (revize edilen) Incoterms 2010’da terimler 13’ten 11’e düşürülmüştür.
* Incoterms 2010 ile 4 terim yürürlükten kaldırılmıştır.

Bunlar; DAF, DES, DEQ VE DDU’dur.

Bunların yerine 2 yeni terim koyulmuştur. Bu yeni teslim şekilleri her türlü taşıma modunda uygulanabilir.

DAP = Delivered at Place (yerinde teslim)

DAT = Delivered at Terminal (terminalde teslim)

* DAT teslim şekli, malların, taşıma vasıtasınca boşaltılmak üzere varış noktasında alıcıya teslim edilmesi anlamına gelip, daha önceki DEQ klozunun yerini almıştır. DEQ’in aksine, multimodal (çoklu taşıma için) kullanılabilir.

* DAP teslim şekli, malların, taşıma vasıtasınca boşaltılmak üzere belirtilen belirli bir noktada alıcıya teslim edilmesi anlamına gelir. DAP daha önceki DAF, DES ve DDU teslim şeklinin yerini almıştır. Her iki durumda da, malların belirlenen yere taşıma maliyetlerini ve terminal bağlantılı zarar risklerini satıcı üstlenir.

Klozların yeni yapısı

Incoterms 2010’daki en önemli yenilik; tüm taşıma modellerine uygulanabilen 7 farklı kloz ve sadece deniz ve iç su yoluyla yapılan taşıma şekline uygulanabilen 4 kloz olmak üzere Incoterms 2010’da teslim şekilleri 2 ana gruba ayrılmıştır. Incoterms 2000’de ise bu sınıflandırma 4 farklı ana gruptan oluşmaktaydı.

Tüm taşıma modlarını kapsayan klozlar:
* EXW – (Ex Works) Fabrikada teslim
* FCA – (Free Carrier) Taşıma vasıtasının yanında teslim
* CPT – (Carriage Paid To) Navlun ödenmiş olarak teslim
* CIP – (Carriage Insured Paid To) Navlun ve sigorta ödenmiş olarak teslim
* DAT – (Delivered At Terminal ) Terminalde teslim YENİ KLOZ
* DAP – (Delivered At Place) Belirlenen noktada teslim YENİ KLOZ
* DDP – (Delivered Duty Paid) Gümrük vergileri ödenmiş olarak teslim
Sadece deniz ve iç su yolunu kapsayan klozlar:
* FAS – (Free Alongside Ship) Geminin yanına teslim
* FOB – (Free On Board) Gemiye yükleyerek (Küpeştesinden geçmiş) teslim
* CFR – (Cost and Freight) Mal bedeli ve navlun ödenmiş olarak teslim
* CIF - (Cost, Insurance and Freight ) Mal bedeli, sigorta ve navlun ödenmiş olarak teslim
* Risk transferi açısından, FOB, CFR ve CIF ayrıca modernize edilmiştir. Şimdiye kadar geminin küpeştesini geçmemiş olmak şartıyla mallardaki tüm zarar ve ziyanı satıcı üstlenmekteydi. Yeni Incoterms 2010’la risk transferi, ancak malların gemide doğru bir biçimde yüklenmesinden sonra gerçekleşmektedir.

* Uluslararası taşıma zincirinde terörist saldırıların gerçekleşebilmesi ihtimali, gemilerin korsanlar tarafından kaçırılması gibi olaylar, uzun zamandır önemli bir gündem başlığı olarak görüşülmekteydi. Incoterms 2010, yeni düzenleme ile bu durumu dikkate alarak, gerektiğinde güvenlikle ilgili önlemlere ilişkin masrafları hangi tarafın üstleneceği hususunda belirli klozlara satırlar eklenmesini öngörmektedir. Böylelikle tarafların ithalat ve ihracat işlemlerinin güvenli bir biçimde gerçekleşebilmesi için güvenlik açısından alınacak önlemlere ilişkin masrafların hangi tarafça karşılanacağı belirlenmiş olacaktır.

* Ayrıca Incoterms 2010’da alıcı ve satıcının temin etmekle yükümlü olduğu belgelerin tarafların anlaşması sonucunda elektronik kayıt olarak sağlanması yönünde yeni bir düzenleme de yapılmıştır. Bu düzenleme ile zaman kaybının en aza indirgenmesi hedeflenmiştir.

Esen Yağcı
İTO Meclis Üyesi
Gümrük Müşavirleri Meslek Komitesi

İTO Gazetesi