Skip to content

Narrow screen resolution Wide screen resolution Auto adjust screen size Increase font size Decrease font size Default font size default color brick color green color
SSK' dan Emeklilik Şartları PDF Yazdır e-Posta
09 Eylül 2010

Image

8 Eylül 1999 tarihi itibarıyla 23 yıldan fazla sigortalılık süresine sahip erkek sigortalılar, eskiden olduğu gibi 5 bin günü tamamladıklarında yaş süresi beklemeden emekli olur. Diğer sigortalıların emeklilikleri ise tabloda yer alıyor

Resmi Gazete’de 08.09.1999 tarihinde yayınlanan 4447 Sayılı Kanun ile eklenen 506 Sayılı Kanun’un Geçici 81. Maddesi’nin “A” bendine göre (Anayasa Mahkemesi’nin iptal etmediği bent); 08.09.1999 tarihi itibarıyla 23 yıldan fazla sigortalılık süresine sahip olan erkek sigortalılar (08.09.1976 ve daha önce sigortalı olanlar) eskiden olduğu gibi 5000 günü tamamladıkları takdirde “yaş”a bağlı olmadan emekli olacaklardır.

Yukarıdaki şartları yerine getiremeyenler ise yandaki tablodaki şartlarla emekli olabileceklerdir.

01.05.2008 gününden sonra işe giren erkekler normalde 65 yaşında ve en az 7200 günle emekli olurlar ama 7200 günü doldurdukları tarihe göre emeklilik yaşında kademe vardır.

Buna göre; 7200 günü doldurma tarihi;
1) 1/1/2036 ila 31/12/2037 tarihleri arasında ise 61,
2) 1/1/2038 ila 31/12/2039 tarihleri arasında ise 62,
3) 1/1/2040 ila 31/12/2041 tarihleri arasında ise 63,
4) 1/1/2042 ila 31/12/2043 tarihleri arasında ise 64,
5) 1/1/2044 ila 31/12/2045 tarihleri arasında ise 65,
6) 1/1/2046 tarihinden sonra ise 65 yaşında emekli edilecekler.


Örnek 1:
01.01.1966 doğumlu ve 20.08.1985 tarihinde işe başlayan ve 01.10.1999 tarihinde 1985’ten önce ifa ettiği 20 aylık askerlik süresini borçlanıp ödemiş bir erkek çalışanın emekli olacağı tarihin tespiti şöyledir: Bu sigortalı askerden sonra sigortalı olduğundan borçlanıp ödediği askerlik süresi kadar sigortalılık başlangıcı geriye gidecektir.

20.08.1985 İlk işe başlama tarihi
- 00.08.002 Askerlik süresi

20.12.1983 Sigortalılık süresinin başlangıcı

 


Emeklilik için üç şart gerekir
1- İşe başlama tarihinden maksat; SSK, Bağ-Kur, TC Emekli Sandığı veya özel banka/borsa sandıklarının iştirakçisi olarak ilk kez sosyal güvenlik sistemine dahil olunduğu tarihtir.
2- Bu üç şartın tamamının gerçekleşmesinden sonra taleple emekli olunabilir.
3- Hangi kurumdan (SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı, özel banka-borsa sandıklarından) emekli olunacağının tespiti; son yedi yıllık (2520 günlük) prim/kesenek ödeme süresi (boş geçen süreler sayılmaz) içinde en çok hangi kuruma prim/kesenek ödenmiş ise o kurumdan ve o kurum mevzuatına göre belli edilir.

Ödenen primin dörtte biri kadar fiili hizmet zammı, yaştan indirilir
Örnek 2- 01.01.1968 doğumlu basın (gazete) çalışanı olan bir erkek, 01.10.1985 tarihinde işe başlamış ve 6300 günü vardır. Bunun 1300 günü basında değil normal işyerlerinde geçmiştir. Ayrıca, 23.05.2002 günü (4759 Sayılı Kanun’un yürürlük tarihi) itibarıyla, 4000 basın gününe sahiptir. Buna göre; 506 Sayılı Yasa’nın ek 5-6. maddeleri gereğince 23.05.2002’ye kadar olan basın gününün dörtte biri kadar itibari hizmet süresi kazandığından yukarıdaki sigortalılık süresini geriye götüreceğiz. 4000’i 4’e bölünce elde edilen 1000 gün itibari hizmet süresi ay ve yıl olarak, 10 gün, 9 ay, 2 yıl eder. İlk işe başlama tarihi olarak, 21.12.1982 tarihine ulaşırız. Tablodan bu tarihin karşılığı, “24.05.1982-23.11.1983 arasında” 47 yaş ve 5150 gündür. Ayrıca yine 506 Sayılı Kanun’un ek 39. maddesi gereğince toplam basın günü olan 5000 günün dörtte biri (1250 gün) kadar olan fiili hizmet zammı süresi yaştan da indirilir. Buna göre; emekli olunacak yaş 47, kazanılan itibari hizmet süresi 3 yıl, 5 ay, 20 gün, emekli olacağı yaş 43 yaş, 6 ay, 10 günlük iken emekli olacaktır. Doğum tarihi 01.01.1967 olduğundan, 11.07.2011 tarihinde emeklilik dilekçesi verebilecektir.

Öte yandan, 01.10.2008 gününden sonra basın çalışanlarına yıpranma hakkı kaldırıldığından artık yaştan düşülecek süre kazanma şansı yoktur.

 

Tarımda aylık ödeme 15 gün
SSK’ya, 2925 Sayılı Kanun gereğince İsteğe Bağlı Tarım Sigortası kapsamında prim ödeyenlerin emeklilik şartları ise yukarıdaki gibidir. SSK tarım sigortalılarının aylık ödemeleri 15 gün, yıllık prim ödemeleri de 180 gün olarak belirlenmiştir. Bu duruma göre tarım sigortalıları gerekli olan 3600 günü ancak 20 yılda tamamlayabiliyorlar.

Ama tarım sektöründeki sigortalıların daha önce yapılmış olan normal SSK, Bağ-Kur, TC Emekli Sandığı hizmetleri olabileceği gibi borçlanılmış askerlik süreleri de olabilir. O nedenle 3600 günü 20 yıldan daha kısa sürede tamamlama imkânları da

29 yıl önce işe başlayanlar 50 yaşında emekli olabilirler

*Kadınlarda yaşlılıktan emeklilik şartları için aranan 3600 gün şartı, 8 Eylül 1999 tarihinden sonra ilk defa işe başlayanlar için 4500, 1 Mayıs 2008 tarihinden sonra ilk defa işe başlayanlar için ise 5400 gün olarak uygulanmaktadır

*4447 Sayılı Kanun ile eklenen 506 Sayılı Kanun’un Geçici 81. Maddesinin (A) bendine göre 08 Eylül 1981’den önce işe başlamış olan kadınlar, 3600 günlük prim sayısını tamamlayarak eskisi gibi 50 yaşında emekli olabilirler


SSK’dan normal emeklilik şartlarını dizimizin ilk 2 gününde gördünüz; bir de SSK’dan yaşlılıktan emeklilik şartları var. Bugün de sizlere SSK’dan yaşlılıktan emeklilik şartlarını kadınların durumlarına göre hesaplayacağız…

Ancak, 3600 gün şartı, 08.09.1999’dan sonra işe girenler için 4500, 01.05.2008 gününden sonra işe girenler için 5400 olarak uygulanır…

3600’Ü TAMAMLAYAN EMEKLİLİK TALEP EDEBİLİR
* 08.09.1999 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan 4447 Sayılı Kanun ile eklenen 506 Sayılı Kanun’un Geçici 81. Maddesinin (A) bendine göre (Anayasa Mahkemesi’nin İptal Etmediği Bent); 08.09.1981 (dahil) dan önce işe başlamış olan kadınlar, 3600 gün sayısını tamamlamak şartıyla eskiden olduğu gibi 50 yaşında emekli olacaklardır.

Bunlardan hâlâ prim ödemeye veya çalışmaya devam eden var ise 3600 günü ve 50 yaşını tamamladıkları gün emeklilik talebinde bulunabilirler.

4759 Sayılı Kanuna göre ise;

23.5.2002 tarihinde 15 yıllık sigortalılık süresini tamamlamış, 50 yaşını doldurmuş ve 3600 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödemiş bulunanlara (yani 3 şartı da yerine getirmiş olanlar) istekleri halinde emekli olabilirler.

* 09.08.1981 ile 08.09.1999 arasında işe girmiş olanlar

Kadınların 09.08.1981 günü ve sonrasında işe girmiş olanlar ise aşağıdaki tabloya göre, ve tablodaki üç şarttan hepsini tamamladıkları tarihe göre 50 yaşından daha geç emekli olacaklardır ve emekli olacakları yaşlar aşağıdaki gibidir.

I-En az 15 yıllık sigortalılık süresini tamamlamış olma,
II-En az 3600 gün prim ödemiş olmak,
III-55 yaşını tamamlamış olmak, Şartlarını;

1-24.05.2002-23.05.2005 tarihleri arasında yerine getirenler, 52 yaşında
2-24.05.2005-23.05.2008 tarihleri arasında yerine getirenler, 54 yaşında
3-24.05.2008-23.05.2011 tarihleri arasında yerine getirenler, 56 yaşında
4-24.05.2011 tarihinden sonra yerine getirenler 58 yaşında, emeklilik talebinde bulunabilirler.

Not. Bu hesaplamayı yaparken 15 yıllık sigortalılık süresi, 3600 gün sayısı ve 50 yaş şartlarından en son hangisi tamamlanıyorsa, o tarih esas alınacaktır.

* 08.09.1999 ile 30.04.2008 arasında işe girmiş olanlar 58 yaşında

Kadınların SSK’dan 4500 gün ile emeklilik şartları

08.09.1999 günü ve sonrasında işe giren kadınların kısmi emeklilik şartlarıyla yani 4500 gün sayısı ile emekli olabilmeleri için 58 yaşını tamamlamış, 25 yıldan beri sigortalı olması ve en az 4500 gün sayısı ile yaşlılıktan kısmi emekli olacaklardır. Görüldüğü üzere, 08.09.1999 gününden sonra işe girenler için normal emeklilik şartlarında sigortalılık süresi diye bir şart kalmamış iken kısmi emeklilik için 25 yıllık bir sigortalılık süresi şartı da getirilmiştir.

Tekrar edersek, 08.09.1999 ile 30.04.2008 tarihleri arasında işe girmiş kadınların 58 yaşını doldurmuş olması, 25 yıldan beri sigortalı bulunması ve en az 4500 gün prim ödemek şartlarıyla kısmi emekli olabileceklerdir.

Örnek:
01.01.1963 doğumlu erkek, 01.01.2005 günü işe girmiş ise 4500 gün sayısı ile 60 yaşından yani 01.01.2023 gününden ve 25 yıllık sigortalılık süresinin tamamlanacağı 01.01.2030 gününden sonra emekli olabilecektir.
* 01.05.2008 gününden sonra işe girmiş olanlar 65 yaşında

Kadınların SSK’dan 5400 gün ile emeklilik şartları

Ak Parti döneminde çıkarılan 5510 sayılı Kanun gereğince, ilk defa 01.05.2008 tarihi ve sonrasında işe girmiş yani sigortalı olmuş veya olacak bayanların 4/A bendi (SSK) kapsamında sigortalı sayılanlar için kısmı emeklilik şartının prim gün sayısı şartı 5400 güne çıkarılmıştır. Emeklilik yaşlarının tesbiti de 5400 günü tamamladıkları ya da tamamlayacakları zamana göre belli edilir. Buna göre; 01.05.2008 günü ve sonrasında işe girmiş ve 5400 gün sayısını, 31.12.2035 tarihine kadar tamamlayan bayanlar 61 yaşında emekli olurlar ama diğerleri için yaş, 5400 günü tamamladıkları tarihe göre;

1) 1/1/2036 ilâ 31/12/2037 tarihleri arasında 5400 günü tamamlayan kadınları için 62,
2) 1/1/2038 ilâ 31/12/2039 tarihleri arasında 7200 günü tamamlayan kadınlar için 63,
3) 1/1/2040 ilâ 31/12/2041 tarihleri arasında 7200 günü tamamlayan kadınlar için 64,
4) 1/1/2042 tarihinden itibaren ise kadın için 65, olarak uygulanır. Yaş düzeltmeleri emeklilikte işe yaramaz.

YAŞ TASHİHİ EMEKLİLİKTE DİKKATE ALINMAZ
1999 yılından beri emeklilikte prim ödeme süresi ile sigortalılık süresinin yanı sıra ‘yaş’ şartının getirilmesinden sonra nüfusta kayıtlı doğumtarihlerinin düzeltilmesinin önemi artmaya başlamıştı. Kişiler önce asliye hukukmahkemelerinde yaş düzeltme (tashih) davaları açıyorlar, sonra SSK veya Bağ- Kur’dan emeklilik için talepte bulunuyorlar. Ancak, gerek 5198 sayılı kanun ile değişik 506 sayılı kanunun 120.maddesi ve gerekse de 5510 sayılı Kanunlar gereğince, işe girip-sigorta numarası alındıktan sonra yapılmış yaş tashihleri-düzeltmeleri emeklilik hesaplamalarında dikkate alınmamaktadır.

Normal emeklilik için sigortalılık süresi şartı kalmadı
Kadınların SSK’dan 4.500 gün ile emekli olabilmelerine ilişkin olarak; 08.09.1999 gününden sonra işe girenler için normal emeklilik şartlarında sigortalılık süresi diye bir şart kalmamış iken kısmi emeklilik için 25 yıllık bir sigortalılık süresi şartı da getirilmiştir. Bu kadınların 58 yaşını doldurmuş olması, 25 yıldır sigortalı bulunması ve 4.500 gün prim ödemesi gerekir.

Prim sayısı 5400 güne çıktı
AKP döneminde çıkarılan 5510 sayılı kanun gereğince 1 Mayıs 2008 ve sonrasında ilk kez sigortalı olanlar için prim sayısı şartı 5.400 güne çıkarıldı.

 

Ali Tezel

http://www.haberturk.com/yazarlar/550360-5-bin-isgununu-tamamlayan-yas-suresi-beklemez