Skip to content

Narrow screen resolution Wide screen resolution Auto adjust screen size Increase font size Decrease font size Default font size default color brick color green color
2012
Süzgeç     Sıralama     # Göster 
Tarih Öğe Başlığı Gösterimler
28 Aralık 2012 İl Jandarma Komutanlığına bağlı Askeri Gazino Müdürlüğünün yemekhanesinde kullanılmak üzere LPG Propan gaz(sanayi tüpü) alımında Özel Tüketim Vergisi İstisnasından yararlanılıp yararlanılamayacağı hk. 242
26 Aralık 2012 Bayiler tarafından yapılan araç satışlarında ÖTV'nin ne zaman ödeneceği hk. 203
18 Aralık 2012 Minibüse özürlü lifti monte edilmesi durumunda ÖTV farkı aranılıp aranılmayacağı hk. 244
17 Aralık 2012 Engelli istisnası uygulanan aracın veraset yoluyla intikalinde ÖTV uygulaması hk. 328
10 Aralık 2012 ÖTV kapsamı dışındaki bir malın ÖTV kapsamına giren bir malın G.T.İ.P. numarası ile ihraç edilmesi hk. 260
27 Kasım 2012 Yarı Römork üzerine yapılan tır tankı tadilatında ek ÖTV tarhiyatı hk. 278
10 Kasım 2012 Sol alt ekstremitede engeli bulunanlara otomatik vitesli araç alımında ÖTV Kanununun 7/2. maddesindeki istisnanın uygulanıp uygulanmayacağı hk. 235
24 Eylül 2012 Hastaneye Alınan Minibüs ve Acil Hasta Nakil Ambulansı için ÖTV ve MTV Ödenip Ödenmeyeceği hk. 350
10 Eylül 2012 ÖTV Kanununda tecil terkin uygulaması hk. 243
06 Eylül 2012 Sakatlık derecesi %90'ın altında olan mamul ve engellellilerin ÖTV istisnasından yararlanıp yararlanmayacağı hk. 259
27 Ağustos 2012 2002/4930 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARI VE (EK:23)BİLGİ FORMU DÜZENLENMESİ hk. 294
17 Ağustos 2012 İthal edilen I sayılı listenin B cetvelinde yer alan malın ihracata konu trafolarda kullanılmak üzere tesliminin ihraç kayıtlı teslim olarak değerlendirilip değerlendirilmeyeceği hk. 317
17 Ağustos 2012 Çakmak gazının aerosol ürünleri arasında yer alıp almadığı ile LPG alımı ile ihracında istisna uygulanıp uygulanmayacağı hk. 315
17 Ağustos 2012 DİİB kapsamında ithal edilen ÖTV'ye tabi malların, serbest bölgelere veya Türkiye'de ikamet etmeyen yolculara tesliminde ÖTV uygulanıp uygulanmayacağı hk. 328
17 Ağustos 2012 Hemoroid tedavisinde kullanılan 3307.90.00.90.19 G.T.İ.P. numaralı ürüne uygulanacak ÖTV ve KDV oranı hk. 267
17 Ağustos 2012 22/08/2009 - 30/11/2009 tarihleri arasında satın alınan 8901.10.90.00.11 G.T.İ.P. numaralı deniz taşıtının KDV ve ÖTV Kanunu karşısındaki durumu hk. 232
17 Ağustos 2012 Türk Silahlı Kuvvetlerine ait olup, 01/08/2002 tarihinden önce kayıt ve tescili yapılan aracın mübadele yoluyla alınıp 3. kişilere satışının ÖTV'ye tabi olup olmadığı hk. 250
17 Ağustos 2012 21 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliği Kapsamında İndirimli Teminattan Yararlanıp Yararlanılamayacağı hk. 215
16 Ağustos 2012 I Sayılı Listenin B Cetvelinde Yer Malların İthali Aşamasında Teminat Olarak Verilen Nakdin Teminat Mektubu ile Değiştirilmesi hk. 279
16 Ağustos 2012 Ticari faaliyette kullanılan ticari yat için ÖTV beyan edilip edilmeyeceği hk. 224
16 Ağustos 2012 İthal Edilen I Sayılı Listenin B Cetvelinde Yer Alan Yağların Yurt İçinde İmalatçı veya Tedarikçiye Teslimleri, ÖTV Mükellefiyeti ve ÖTV'ye Tabi Malların İadesi hk. 260
15 Ağustos 2012 Belediyenin denetim amaçlı tekne alımında ÖTV hk. 269
15 Ağustos 2012 Vergi Dairesine Rapor Teslimi Hk. 281
14 Ağustos 2012 Araç ek imalat ve tadilatında firmaların hizmet kapsamındaki teslimlerinin ÖTV karşısındaki durumu hk. 192
14 Ağustos 2012 Araç ek imalat ve tadilatında firmaların hizmet kapsamındaki teslimlerinin ÖTV karşısındaki durumu hk. 183
13 Ağustos 2012 İlk iktisabında ÖTV istisnası uygulanarak satın alınan aracın, 5 yıllık süre sonunda bir başka araç iktisap edilmesi durumunda elden çıkarılıp çıkarılmayacağı hk. 160
13 Ağustos 2012 İlk iktisabında ÖTV istisnası uygulanarak satın alınan aracın, 5 yıllık süre sonunda bir başka araç iktisap edilmesi durumunda elden çıkarılıp çıkarılmayacağı hk. 197
10 Ağustos 2012 Özürlülüğe Uygun Tadilat Yapılan Araçlarda ÖTV İstisnası hk. 311
10 Ağustos 2012 TSK'ya teslim etmek üzere araç tadilat ve ek imalatı yapan firmalara araç tesliminde ÖTV uygulaması hk. 193
10 Ağustos 2012 Pert olan araçta ÖTV, KDV uygulamaları hk. 385
10 Ağustos 2012 Özürlülüğe Uygun Tadilat Yapılan Araçlarda ÖTV İstisnası hk. 166
10 Ağustos 2012 TSK'ya teslim etmek üzere araç tadilat ve ek imalatı yapan firmalara araç tesliminde ÖTV uygulaması hk. 144
09 Ağustos 2012 Yaş tuzlu ham keçi ve oğlak derisinin ÖTV'ye tabi olup olmadığı hk. 276
09 Ağustos 2012 Yaş tuzlu ham keçi ve oğlak derisinin ÖTV'ye tabi olup olmadığı hk. 150
08 Ağustos 2012 ÖTV Kanununa göre birim başına ödenmesi gereken ÖTV miktarı hk. 196
08 Ağustos 2012 Belediyelerin hizmet(makam) aracı alımında ÖTV hk. 286
08 Ağustos 2012 Belediyelerin hizmet(makam) aracı alımında ÖTV hk. 155
08 Ağustos 2012 ÖTV Kanununa göre birim başına ödenmesi gereken ÖTV miktarı hk. 255
02 Ağustos 2012 Sol kolundan özürlü kişilerin araç alımında ÖTV istisnası uygulanıp uygulanmayacağı hk. 229
02 Ağustos 2012 Sol kolundan özürlü kişilerin araç alımında ÖTV istisnası uygulanıp uygulanmayacağı hk. 215
31 Temmuz 2012 Belediyece Alınan Kamyonetin tadilat sonucu itfaiye aracına dönüştürülmesi sonucu Ek ÖTV Ödeyip Ödenmeyeceği hk. 225
31 Temmuz 2012 Belediyece Alınan Kamyonetin tadilat sonucu itfaiye aracına dönüştürülmesi sonucu Ek ÖTV Ödeyip Ödenmeyeceği hk. 166
30 Temmuz 2012 ÖTV-EK-23 TALEBİ VE GÜMRÜĞE VERİLEN TEMİNATIN VERGİ BORÇLARINA MAHSUBU hk. 212
30 Temmuz 2012 ÖTV-EK-23 TALEBİ VE GÜMRÜĞE VERİLEN TEMİNATIN VERGİ BORÇLARINA MAHSUBU hk. 265
27 Temmuz 2012 EK:17 Talep ve Taahütname kapsamında alınan baz yağ YMM Üretim Tasdik Raporunun ibraz süresi hk. 300
23 Temmuz 2012 Soğutuculu mutfak ünitesi ÖTV oranı hk. 223
23 Temmuz 2012 Ek tadilat yapılarak ambulans, itfaiye öncü aracı, cenaze aracı ve mahkum taşımaya mahsus araç haline dönüştürülen motorlu taşıtların ilk iktisap kapsamında tesliminin ÖTV ye tabi olup olmadığı hk. 304
23 Temmuz 2012 8419.89.98.9019 G.T.İ.P. No.lu Makine'nin ÖTV'ye tabi olup olmadığı hk. 263
23 Temmuz 2012 Fuel Oil 4 (kalorifer yakıtı) imalatında 2012 yılından itibaren düşürülen kükürt oranı nedeniyle uygulanacak ÖTV Oranı hk. 257
20 Temmuz 2012 Sol kolu dirsek altından olmayan kişi tarafından iktisap edilecek araçla ilgili ÖTV ve MTV istisnası hk. 270
 
<< Başlangıç < Önceki 1 2 3 Sonraki > Son >>
Sonuçlar 1 - 50 / 116