Skip to content

Narrow screen resolution Wide screen resolution Auto adjust screen size Increase font size Decrease font size Default font size default color brick color green color
2011
Süzgeç     Sıralama     # Göster 
Tarih Öğe Başlığı Gösterimler
30 Aralık 2011 Engellilerin araç alımında ÖTV istisnası hk. 178
30 Aralık 2011 Polyesterden imal edilen motorsuz tekne ve kano tesliminde özel tüketim vergisi hk. 250
30 Aralık 2011 Kaçak petrolün müzayede mahallinde kamu kurum ve kuruluşları ile mahalli idarelere tesliminde ÖTV mükellefiyeti hk. 258
30 Aralık 2011 Sağlık kurulu raporunun değişmesi halinde ÖTV istisnası için esas alınacak sakatlık oranı hk. 297
30 Aralık 2011 Belediye hizmetlerinde kullanılmak üzere satın alınan vidanjörün ÖTV si hk. 293
29 Aralık 2011 Oto kiralama faaliyetinde kullanılan binek otomobiline ait ÖTV'nin indirim konusu yapılıp yapılamayacağı hk. 230
29 Aralık 2011 Sol kol engeli olan kişinin araç alımında ÖTV istisnasından yararlanıp yararlanamayacağı hk. 192
28 Aralık 2011 Alış fiyatından daha düşük fiyata satışı yapılan aracın ÖTV matrahı hk. 347
28 Aralık 2011 Sol el engelli kişinin araç alımında ÖTV istisnasından yararlanıp yararlanamayacağı hk. 236
27 Aralık 2011 Özel tertibatlı araç alımında ÖTV istisnası hk. 295
21 Haziran 2011 Kapalı kasa kamyonetin minibüse dönüştürülmesinde ÖTV hk. 298
21 Haziran 2011 Yakıt alım defterinin kaybolması üzerine yeni yakıt alım defterinin verilmesi hk. 346
21 Haziran 2011 Çakmak gazının aerosol ürünleri arasında yer alıp almadığı ile LPG alımında ÖTV istisnasından yararlanıp yararlanmayacağı hk. 256
20 Haziran 2011 (I) sayılı listenin (A) cetvelinde yer alan malların teminat karşılığı ithal edilerek listelerde yer almayan bir malın imalinde kullanılıp ihraç edilmesi halinde istisna uygulanıp uygulanmayacağı hk. 293
20 Haziran 2011 ÖTV Kanununa ekli listeler kapsamında yer alan malların G.T.İ.P. numarasının değiştirilmesi ve yeni G.T.İ.P. numarasının da Kanununa ekli listeler kapsamında yer almaması hk. 250
16 Haziran 2011 Özürlülerin araç alımlarında ÖTV muafiyeti uygulanması hk. 277
14 Haziran 2011 Malul ve Engellilerin Araç Alımında ÖTV İstisnası hk. 231
10 Haziran 2011 Özürlülerin araç alımında ÖTV, KDV istisnası hk. 207
06 Haziran 2011 Türk Silahlı Kuvvetlerine satılacak II sayılı listede bulunan araçlarda ÖTV Uygulaması hk. 199
06 Haziran 2011 II sayılı listede yer alan araçlara uygulanacak ÖTV oranı hk. 188
02 Haziran 2011 İlk iktisabında istisna uygulanan araçların istisnadan yararlananlar dışındakilerce iktisabında ÖTV?nin durumu hk. 238
30 Mayıs 2011 2711.13 GTİP'de yer alan ürünün ÖTV'ye tabi olup olmadığı hk 216
30 Mayıs 2011 AR-GE sürecinde kullanılan 8518.10.95.90.00 G.T.İ.P. no.lu endüstriyel mikrofonların ithalinin ÖTV'ye tabi olup olmadığı hk. 233
27 Mayıs 2011 Beton Pompası Monte Edilerek Tadil Edilen Araçta ÖTV uygulaması hk. 271
27 Mayıs 2011 Malttan üretilen biranın ÖTV oranı hk. 243
27 Mayıs 2011 Salon ve masa oyun takımlarının tesliminin ÖTV'ye tabi olup olmadığı hk. 265
24 Mayıs 2011 Sakatlık istisnasından faydalanılan aracın satışında ÖTV uygulaması hk. 231
24 Mayıs 2011 Teslimi ÖTV'ye tabi olan malların promosyon ürünü, eşantiyon ve numune mal olarak tesliminde ÖTV hk. 232
18 Mayıs 2011 Tecil-terkin uygulaması ve 2002/4930 sayılı BKK uygulamasına ilişkin vergi beyanı hk. 245
11 Mayıs 2011 Üretim tesisi olmayan mükellefe L.P.G. satın alma izin belgesi verilip verilemeyeceği hk. 253
10 Mayıs 2011 İthal edilerek ÖTV'ye tabi olmayan madeni yağ müstahzarı imalatında kullanılan baz yağ için beyan edilerek ödenen ÖTV ile ÖTV üzerinden alınan KDV'nin maliyet hesaplarında gösterilip gösterilemeyeceği hk. 279
10 Mayıs 2011 Kayıt ve tescil edilmiş aracın ihracında yüklenilen ÖTV'nin iade edilip edilmeyeceği hk. 207
10 Mayıs 2011 Transit rejimi kapsamındaki akaryakıtların bu rejimi sona erdirecek şekilde yurt içinde teslim edilmesi veya kullanılması halinde ÖTV yükümlülüğü hk. 297
06 Mayıs 2011 İndirimli teminat uygulaması hk. 193
06 Mayıs 2011 Kayıt ve tescil edilmiş araçların ihraç edilmesi halinde, yüklenilen ÖTV ve KDV'nin iade edilip edilmeyeceği hk. 223
05 Mayıs 2011 87.11.90.00.00.00 G.T.İ.P numarasında yer alan sadece elektrikli motosikletler ve bisikletlerde ÖTV uygulaması hk. 319
03 Mayıs 2011 I sayılı listeye tabi malların ithalatı sırasında gümrük idaresine verilen teminatın çözümü ve ÖTV'de iade prosedürü hk. 233
03 Mayıs 2011 (I) sayılı listenin B cetvelinde yer alan malların ithal edilmesi durumunda ÖTV mükellefiyeti hk. 254
03 Mayıs 2011 2003/5868 sayılı Kararname kapsamında sıfır vergili yakıt satın alınmaması durumunda, YMM raporu düzenlettirilmesine gerek olup olmadığı hk. 239
02 Mayıs 2011 Üretim Fire Oranı hk. 260
02 Mayıs 2011 Gerçek usulde vergilendirilenlerin Özel Tüketim Vergisi Sıfırlanmış Deniz Yakıtı Tasdik Raporu verme yükümlülüğünün olup olmadığı hk. 323
29 Nisan 2011 (EK:22) Tecil-Terkin Kapsamında %5 Oranındaki İndirimli Teminattan Yararlananlara İlişkin Bilgi Formu talebi hk. 250
26 Nisan 2011 Sanayi sicil belgesine sahip mükellefin şase araç üzerine imal ettiği yol süpürme aracı,konteyner yıkama aracı, çöp toplama aracı, kanal temizleme aracı, kar temizleme aracını satışında ÖTV'ye tabi olup olmayacağı hk. 281
25 Nisan 2011 Promosyon ve numune olarak verilen ürünlerin ÖTV karşısındaki durumu hk. 258
25 Nisan 2011 İlk iktisabı yapılan araçlar üzerinde hiçbir değişiklik yapılmadan ihracı halinde ÖTV uygulanıp uygulanmayacağı hk. 262
21 Nisan 2011 8901.10.90.00.11 GTİP numaralı deniz aracının ÖTV'ye tabi olup olmadığı hk. 256
21 Nisan 2011 EK:22 bilgi formunun düzenlenmesinde esas alınacak ymm üretim tasdik raporlarının ait olması gereken yıllar hk. 227
20 Nisan 2011 Sakatlık istisnasından faydalanılarak alınan aracın iadesi halinde kanunda öngörülen süre dolmaksızın istisna kapsamında yeniden araç iktisap edilip edilemeyeceği hk. 199
20 Nisan 2011 Özürlü adına kayıtlı aracın özürlünün vefatından sonra ayıplı mal kapsamında iade olması halinde ÖTV istisnası hk. 355
20 Nisan 2011 Serbest bölgeye ihraç kaydıyla teslim edilen malların, serbest bölgeden gümrüksüz satış mağazalarına tesliminde tecil-terkin uygulamasından yararlanıp yararlanılamayacağı hk. 205
 
<< Başlangıç < Önceki 1 2 Sonraki > Son >>
Sonuçlar 1 - 50 / 77