Skip to content

Narrow screen resolution Wide screen resolution Auto adjust screen size Increase font size Decrease font size Default font size default color brick color green color
2010
Süzgeç     Sıralama     # Göster 
Tarih Öğe Başlığı Gösterimler
16 Aralık 2010 Geçici ithal yoluyla satın alınan 8703.90.10.00.00 G.T.İ.P. no.lu elektrikli otomobillerin ÖTV'ye tabi olmakla birlikte, söz konusu elektrikli otomobillerin 4458 sayılı Gümrük Kanununun 167 nci maddesi hükmü uyarınca geçici ithalat rejimi kapsamında gümrü 241
14 Aralık 2010 ÖTV Kanununun 8/1 maddesi kapsamında teslimi yapılan malların iadesi halinde yapılacak işlemler hk. 231
06 Aralık 2010 ÖTV Kanununun 7/2. maddesi kapsamında sakatlık derecesi % 90'nın altında olan malul ve engellilerden sakatlıkları sol kol ve sol bacakta olan engellilerin ÖTV istisnasından yararlanıp yararlanamayacakları hk. 284
04 Aralık 2010 Çift kabin kamyonetin ÖTV oranı hk. 278
02 Aralık 2010 ÖTV Kanunua Ekli (l) Sayılı Listedeki Malların İthalinde Mükellefiyet Tesisi hk. 260
02 Kasım 2010 ÖTVxli ithal edilen malın yurt içinde ambalajlanarak tesliminde ÖTV uygulanıp uygulanmayacağı ile ÖTV'ye tabi başkaca bir faaliyetin olmaması halinde ÖTV mükellefiyeti tesis ettirilmesine gerek bulunmaması hk. 246
20 Ekim 2010 87.04.21.91.00.00 GTİP numarasında yer alan araçların firmanızca teslimi sırasında uygulanacak ÖTV oranı hk. 237
20 Ekim 2010 87.04 GTİP numaralı aracın tesliminde uygulanacak ÖTV oranı hk. 208
12 Ekim 2010 ÖTV Kanununun 7/2. maddesindeki istisnadan yararlanılarak ilk iktisabı yapılan aracın beş yıl geçmeden ya da geçtikten sonra satılabilmesi hk. 198
05 Ekim 2010 %90 özrü bulunan şahsın özürlü raporunun 2 yıl süreli olmasının ÖTV istisnası uygulanmasına engel teşkil etmediği hk. 277
28 Eylül 2010 Adi ortaklık hisse devrinde ÖTV uygulaması hk. 282
28 Eylül 2010 ÖTV Kanununun 7/2. maddesinde yer alan sakatlık istisnasından faydalanılarak iktisap edilen bir aracın, sahibinin vefatı halinde, varislerine devrinde ÖTV ödenip ödemeyeceği hk. 256
28 Eylül 2010 Sağ koldaki sakatlık nedeniyle %60 oranında sakatlığı bulunanların araç alımında ÖTV istisnası uygulaması hk. 192
27 Eylül 2010 İlk iktisabı kapalı kasa kamyonet olarak yapılan bir araca koltuk montesi yapılarak 17+1 yeni bir araca dönüştürülmesinde ÖTV farkı aranılıp aranılmayacağı hk. 208
17 Eylül 2010 %60 oranında İşitme kaybı ve Konuşma bozukluğu olan özürlünün araç alışının bizzat malul kişinin sakatlığına uygun özel tertibatlı hale getirilerek tescil ettirilmesi halinde ÖTV den muaf olması hk. 194
17 Ağustos 2010 (I) sayılı listede yer alan malların ithalinde ÖTV mükellefiyetİ tesis edilmesi ve beyanname verme zorunluluğu 257
17 Ağustos 2010 Soğutucu ünitesine sahip yarı römorkların depolarına yapılan yakıt teslimlerinin ÖTV'den istisna olması hk. 229
17 Ağustos 2010 Üç boyutlu sinema filmi gösteriminde kullanılacak projektörlerin ithalinin ÖTV'ye tabi olacağı hk. 226
17 Ağustos 2010 ÖTV ödenmek suretiyle satın alınan malın serbest bölgeye tesliminin ihracat teslimi olarak değerlendirilmeyeceği hk. 220
05 Ağustos 2010 Tecil-terkin uygulamasında kullanılan EK:14 Bilgi formunun sehven kendisiyle aynı adı taşıyan bir başka firma adına düzenlemesi nedeniyle bu firmadan satın almak zorunda kalınan mallar için tecil-terkin uygulamasından yararlanıp yararlanamayacağı hk. 191
06 Temmuz 2010 (I) sayılı liste dışında bulunan malın sonradan (I) sayılı listenin (B) cetveline dahil edilmesi durumunda tecil-terkin uygulaması hk. 250
24 Haziran 2010 Tecil-terkin uygulamasında ithalata ilişkin bilgilerin beyanı, ithal edilen malları üretimde kullanmak üzere satın alan imalatçıların bu uygulamadan yararlanıp yararlanamayacağı ve EK:12 bilgi formunun düzenlenmesi hk. 259
09 Haziran 2010 Tecil edilecek ÖTV tutarı 211
14 Mayıs 2010 Ayıplı mal kapsamında satıcı firmaya iade edilen aracın yerine ÖTV Kanununun 7/2-a maddesi kapsamında yeni bir araç alınması hk. 224
12 Mayıs 2010 Yakıt olarak motorin yerine madeni yağ kullanılması hk. 191
11 Mayıs 2010 Demonte halde ithal edilerek montajı yapılan cep telefonlarının tesliminde ÖTV'nin hesaplanma şeklinde hk. 283
11 Mayıs 2010 2710.19.99.00.25 G.T.İ.P. no.lu madeni yağın ithalinin ÖTV'ye tabi olup olmadığı hk. 268
10 Mayıs 2010 Araçlarda yapılan tadilat sonrası ÖTV farkı aranılıp aranılmaması hk. 247
07 Mayıs 2010 Sel felaketi nedeniyle zayi olan alkollü içeceklerle ilgili gümrükte ödenen ÖTV'nin iadesinin mümkün olup olmadığı hk. 187
07 Mayıs 2010 ÖTV Kanununun 7/2. maddesi kapsamında sakatlık derecesi % 90'nın altında olan malul ve engellilerin ÖTV istisnasından yararlanıp yararlanamayacakları hk. 240
04 Mayıs 2010 Özürlü aracın pert olması nedeniyle Trafik Şube Müdürlüğünde hurdaya ayılması esnasında ÖTV'nin ödenip ödenmeyeceği hk. 257
30 Nisan 2010 (EK-22) "Tecil –Terkin Kapsamında % 5 Oranındaki İndirimli Teminattan Yararlananlara İlişkin Bilgi Formu" talebi 246
28 Nisan 2010 %50 özürlü raporu bulunan mükellefin araç alımında ÖTV istisnası hk. 225
27 Nisan 2010 16/3/2009 tarihinden önce ÖTV tahsil edilerek teslim edilen malların ÖTV oranlarında indirim uygulanan 16/3/2009 ile 15/6/2009 tarihleri arasında satıcısına iadesi halinde ödenen ÖTV'nin iadesinin mümkün olup olmadığı hk. 208
22 Nisan 2010 ÖTV Kanununun 7/2. maddesi kapsamında malul ve engellilerin ilk iktisabını yapacakları araçlarda ÖTV istisnası uygulaması hk. 242
22 Nisan 2010 ÖTV ödenerek motorlu karavana dönüştürülen aracın daha sonra düşük ÖTV uygulanan bir araca dönüştürülmesi halinde ÖTV'nin iadesi hk. 235
22 Nisan 2010 Hurdaya ayrılan aracın ÖTV'sinin ödenmeyeceği hk. 208
20 Nisan 2010 İhraç edilen malın imalinde kullanılan hammadde için ödenen ÖTV'nin iade edilemeyeceği hk. 234
12 Nisan 2010 Pert olan aracın satışında ÖTV hesaplanıp hesaplanmayacağı hk. 207
05 Nisan 2010 ÖTV Kanununun 7/2. maddesinde yer alan istisnadan faydalanılarak alınan aracın hurdaya ayrılması durumunda ÖTV ödenip ödenmeyeceği hk. 255
31 Mart 2010 Uluslararası Antlaşma uyarınca istisnadan yararlanılarak iktisap edilen aracın hurdaya ayrılması durumunda ÖTV uygulanıp uygulanmayacağı hk. 227
29 Mart 2010 2148cm³ motor silindir hacimli 87.03 G.T.İ.P. numaralı aracın ÖTV Kanununun 7/2. maddesinde yer alan istisnadan yararlanılarak ilk iktisabının yapılıp yapılamayacağı hk. 269
29 Mart 2010 ÖTV oranlarında indirim yapılan dönemde iktisap edilen aracın indirimin bittiği dönemde kayıt ve tescili hk. 204
29 Mart 2010 İlk iktisap tarihinin üzerinden 5 yıl geçtikten sonra yapılan tadilatta ek ÖTV ödenip ödenmeyeceği hk. 233
18 Mart 2010 Serbest bölgelere yapılan mal teslimlerinin ÖTV'ye tabi olup olmadığı hk. 258
08 Mart 2010 Kapalı kasa kamyonete frigorifik (soğutucu) tadilatı yaptırılmasının ÖTV farkı yaratmayacağı hk. 226
 
<< Başlangıç < Önceki 1 Sonraki > Son >>
Sonuçlar 1 - 46 / 46