Skip to content

Narrow screen resolution Wide screen resolution Auto adjust screen size Increase font size Decrease font size Default font size default color brick color green color
2017
Süzgeç     Sıralama     # Göster 
Tarih Öğe Başlığı Gösterimler
11 Aralık 2017 AFAD, Kızılay ve kurumsal firmalar tarafından nihai tüketicilere verilen ayni yardım kartlarına istinaden yapılan teslim ve hizmetlerin belgelendirilmesi 10
17 Ekim 2017 İşletme kooperatifi ortaklarına ait kira gelirlerinin eklenmesiyle oluşan ve 2015 yılı brüt satış hasılatının 10 milyon TL yi geçmesi halinde e-fatura uygulamasına geçip geçmeyeceği 9
21 Ağustos 2017 Ameliyatlarda kullanılan cerrahi enstrüman setlerinin amortisman oranı 10
18 Ağustos 2017 İhraç kayıtlı e-faturada KDV'nin hesaplanmaması 11
18 Ağustos 2017 Döviz kurlarının T.C. Merkez Bankası tarafından ilan edildiği saatten sonra döviz cinsinden düzenlenen faturada, dikkate alınacak döviz kuru 24
18 Ağustos 2017 Elektronik defter ve elektronik fatura kullanma zorunluluğu 9
17 Ağustos 2017 Kat karşılığı olarak yapılan arsa teslimlerinde belge düzeni 17
10 Ağustos 2017 Araç kiralama bedelinin tahsilinde/ödenmesinde tevsik zorunluluğu 11
07 Ağustos 2017 Serbest meslek makbuzunda olması gereken imzanın matbu olarak makbuza basılmasının mümkün olup olmadığı 10
24 Temmuz 2017 Dernek tarafından ayni olarak alınan bağışın, başka bir firmadan alınan hizmet bedelinin ödenmesinde ayni olarak kullanılmasında belge düzeni 9
21 Temmuz 2017 Bedeli yemek kartı kullanılarak yapılan ödemelerde belge düzeni 9
21 Temmuz 2017 İnternet üzerinden verilen anket hizmetinin vergilendirilmesi ve belge düzeni 9
17 Temmuz 2017 Mermer imalatında kullanılan kamyonun amortisman oranı 10
10 Temmuz 2017 Birden fazla KDV vergilendirme dönemini içerecek şekilde devam eden depolama/kiralama hizmetinde belge düzeni ve KDV 11
07 Temmuz 2017 Tesis (otel) kiralama hizmetine ait faturanın, kiralamayı yapan şirket tarafından mı, yoksa bu şirketin hissedarı olan mükelelfler tarafından mı düzenleneceği 10
22 Haziran 2017 Tedavi sürecinin başında, sonradan ortaa çıkan ilave hizmetler nedeniyle, bedeli tam olarak belli olmayan tedavi hizmetlerine ilişkin tahsilatlarda tevsik zorunluluğu 10
20 Haziran 2017 Terör olayları nedeniyle şehit düşmüş veya gazi olmuş vatandaşların ve yakınlarının bankalara olan borçlarının tahsilinden vazgeçilmesi halinde değersiz alacak uygulaması 10
20 Haziran 2017 DSİ'ye ödenen ortak tesislere katılım payının nasıl giderleştirileceği 12
13 Haziran 2017 Elektronik defter tutma uygulamasına dâhil olma zorunluluğunun tespitinde, brüt satış hasılatı hesaplamasına, DİFİF gelirinin dâhil edilip edilmeyeceği 11
13 Haziran 2017 Adi ortaklık bünyesinde ortak tarafından verilen arabuluculuk hizmetinde belge düzeni 13
06 Haziran 2017 Şüpheli alacağın teminatlı hale gelmesi halinde şüpheli alacak karşılığı ayrılıp ayrılmayacağı ve tahsil edilen alacağın hangi yılın geliri sayılacağı. 12
05 Haziran 2017 Hasar araştırma ve raporlama hizmetinde belge düzeni 9
15 Mayıs 2017 Yurt dışından tahsil edilemeyen alacağa karşılık ayrılıp ayrılmayacağı ve değersiz alacak olarak değerlendirilip değerlendirilmeyeceği. 8
11 Mayıs 2017 Şube işyerlerinde ÖKC kullanma mecburiyeti 12
03 Mayıs 2017 E-arşiv uygulamasına dahil firma tarafından internet üzerinden satılan ürünlerin kargo aracılığı ile sevkinde fatura oluşturma ve kağıt ortamda gönderme 9
24 Nisan 2017 Özel karşılık hesabına alınan vazgeçilen alacağın ticari zarardan mı mali zarardan mı mahsup edileceği 11
20 Nisan 2017 Kesin İthalatı gerçekleşmeden satılan mallara ilişkin Ba-Bs formu düzenlenmesi ve Ba-Bs formlarında hangi kurun esas alınacağı 9
18 Nisan 2017 İletişim, etkili yöneticilik vb. konularda verilen seminer ve danışmanlık hizmetlerinde vergilendirme, belge düzeni 10
18 Nisan 2017 Yurtdışında yerleşik yabancı şirketler tarafından üretilmiş dizi programlarının gösterim hakkının alınması için yapılan harcamaların amortisman oranı 11
11 Nisan 2017 Adi ortaklığın faaliyetinde kullanmak üzere işyeri alımında belge düzeni ve bu işleme ait KDV'nin indirim konusu yapılıp yapılamayacağı 10
10 Nisan 2017 Yurt içi uçak biletlerinde gösterilen alan vergisinin Ba formuna dahil edilip edilmeyeceği 27
06 Nisan 2017 Maden öğütmesi için kullanılacak, ancak henüz montajı yapılmamış ögütme değirmeni aksamının amortismanı 12
06 Nisan 2017 Tüccar sınıfının belirlenmesinde, zirai faaliyete ilişkin alım-satım tutarlarının dikkate alınıp alınmayacağı 8
04 Nisan 2017 Taşımacılık işinde kullanılan lowbed, jumbo lowbed, yarı römork lowbed ve özel amaçlı römork gibi araçlara uygulanacak amortisman oranı 8
04 Nisan 2017 Kauçuk ürünleri imalatında kullanılan enjeksiyon ve karıştırıcı makinelerin amortisman oranları 10
29 Mart 2017 Avukatlık ücretinin davayı kazanma şartına bağlandığı durumda ücretin geri iadesinin gerekmesi halinde vergilendirme ve belge düzeninin ne şekilde olacağı 10
29 Mart 2017 Satın alınarak başka firmalara satışı yapılan yazılım programlarına amortisman ayrılıp ayrılmayacağı 9
22 Mart 2017 Vekalet ücretinde belge düzeni ve KDV'nin konusuna girip girmediği 7
14 Mart 2017 Vekalet ücretinde belge düzeni ve KDV'nin konusuna girip girmediği 10
08 Mart 2017 Ekonomik değerinin yitirilmesinden dolayı Gümrük Müdürlüğünce oluşturulan komisyon kararına göre imhası gerçekleşen kimyevi maddenin giderleştirilmesi 10
23 Şubat 2017 E-arşiv uygulamasına geçtikten sonra eskiden basılmış ve elde kalan kağıt faturaların kullanılıp kullanılamayacağı 8
14 Şubat 2017 Kooperatifin düzenlediği e-Arşiv Faturalarının üzerine “İrsaliye yerine geçer.” ifadesini yazması durumunda ayrıca sevk irsaliyesi düzenleme zorunluluğunun bulunup bulunmadığı 10
16 Ocak 2017 E-faturada "İrsaliye yerine geçer" ifadesinin nasıl kullanılabileceği 11
13 Ocak 2017 Filo kiralama hizmeti kapsamında yapılan kiralama işleminin, kiralama süresi itibarıyla finansal kiralama olarak değerlendirilip değerlendirilmeyeceği 9
09 Ocak 2017 İşletme hakkı verilen otoyollarda yapılan geçiş ihlalleri nedeniyle kesilen cezaların vergisel durumu ve belge düzeni 12
04 Ocak 2017 Sabit Yatırım Maliyet Bedeli 9
02 Ocak 2017 Kısmi bölünme halinde e-Fatura, e-Defter ve e-Arşiv uygulamaları 13
02 Ocak 2017 Şirketteki alacağın mahkeme yoluyla reddedilmesi halinde özel fonda tutulan tutar 11
 
<< Başlangıç < Önceki 1 Sonraki > Son >>
Sonuçlar 1 - 48 / 48