Skip to content

Narrow screen resolution Wide screen resolution Auto adjust screen size Increase font size Decrease font size Default font size default color brick color green color
2016
Süzgeç     Sıralama     # Göster 
Tarih Öğe Başlığı Gösterimler
10 Mayıs 2016 Elektrik giderleri belediye tarafından karşılanan otobüs terminalinde kullanılan elektriğin kiracılardan tahsili durumunda belge düzeni 108
06 Mayıs 2016 İflas erteleme durumunda çekler için şüpheli ticari alacak karşılığı ayrılması 80
04 Mayıs 2016 Kalkınma Ajansından alınan hibe desteğin vergilendirilmesi 88
04 Mayıs 2016 E-fatura uygulamasında "Muhtelif müşteriler”" ibareli tek bir sevk irsaliyesi düzenlenip düzenlenemeyeceği 136
03 Mayıs 2016 Kendi üzerine kayıtlı minübüs üzerinde tadilat yapılarak açık kasaya dönüştürme işleminde fatura düzenlenip düzenlenmeyeceği 106
02 Mayıs 2016 Hizmeti alan ile ödeme yapanların farklı kişiler olması durumunda faturanın kimin adına düzenleneceği 112
02 Mayıs 2016 Özel hesap dönemlerinde amortisman hesaplanması 81
29 Nisan 2016 Belediye bünyesinde çalışan sözleşmeli memur tarafından ücret karşılığı verilen ilkyardım eğitimi nedeniyle iktisadi işletme oluşup oluşmayacağı ve belge düzeni 112
29 Nisan 2016 Tahsil edilemeyen çek bedelinden kaynaklanan alacağın ihtiyati haciz konulan gayrimenkulun vergi değerine kadar olan kısmının teminatlı kabul edileceği 108
28 Nisan 2016 Yeniden işe başlanması halinde tutulacak defter 95
27 Nisan 2016 İktisadi kıymetler için kredi kullanımından kaynaklanan kredi faizlerinin ödeme vadesinin iktisadi kıymetlerin amortisman süresinden fazla olması hk. 83
13 Nisan 2016 BTK tarafından yapılan IMT Hizmet ve Altyapılarına İlişkin Yetkilendirme İhalesi kapsamında verilen Sayısı Sınırlandırılmış Kullanım Hakkı Yetki Belgesi için yapılan kullanım hakkı bedeli harcamasının itfa süresi ve ödenen KDV'nin indirim konusu yapılıp yapılmayacağı 335
16 Mart 2016 İnternetteki sosyal paylaşım siteleri üzerinden reklam paylaşımlarına göre kişilere yapılan ödemelerin vergilendirilmesi. 204
15 Mart 2016 Kooperatifin aktifinde kayıtlı arsanın Belediye tarafından istimlak edilmesi durumunda vergilendirme ve belge düzeni hakkında. 223
15 Mart 2016 Enflasyon düzeltmesine tabi tutulan iştirak hissesi satış zararının ne kadarlık kısmının gider olarak değerlendirileceği 288
15 Mart 2016 Vergi kaydı bulunmayan inşaat ustalarına yapılan ödemelerin belgelendirilmesi 237
09 Mart 2016 İşletme esasına göre defter tutan mükellefin sehven tasdik ettirdiği yevmiye defterini işletme defteri olarak kullanıp kullanamayacağı 438
08 Mart 2016 Fatura tutarının fatura üzerine ayrıca yazıyla yazılması 961
07 Mart 2016 Defter tutma hadleri 180
07 Mart 2016 Yolcu taşıma faaliyetinde belge düzeni 229
02 Mart 2016 Yurt dışına kiralanan vinç için amortisman ayrılıp ayrılmayacağı 202
02 Mart 2016 Radyoloji Uzmanı olarak internet ortamında serbest meslek faaliyeti gösteren ve tahsilatları banka hesabına aktarma yoluyla yapılan hekimin işyerinde POS cihazı bulundurma ve kullanma zorunluluğu 206
02 Mart 2016 Mirasçının işe devam etmesi halinde defter tasdiki 209
26 Şubat 2016 Şirket aktifinde bulunan arsanın satışından doğan kazancın sermayeye eklenmesi ile yenileme fonuna eklenip eklenmeyeceği 204
24 Şubat 2016 Döviz cinsinden olan alacaklar ile alacak karşılıkları için geçici vergi dönemlerinde kur değerlemesi yapılıp yapılmayacağı. 176
24 Şubat 2016 Tasfiyeye girilmesi halinde yeni defter tasdikinin zorunlu olup olmadığı 363
23 Şubat 2016 Özel maliyet bedeli harcamalarının itfası. 154
22 Şubat 2016 Şirket tarafından ödenen, faturalarda hesaplanan Belediye Tüketim Vergisi, TRT Payı ve Enerji Fonunun indirim konusu yapılıp yapılmayacağı ve muhasebe kaydı 418
19 Şubat 2016 İşyerinin yenilenen dekorasyon bedeli için amortisman ayrılıp ayrılmayacağ 231
17 Şubat 2016 Ticari faaliyetin yanında zirai faaliyette bulunan mükellefin zirai işletmesine ait alış ve satışlarını Ba-BS formuna dahil edip etmeyeceği ve iki kazancı için tek defter tutup tutamayacağı. 210
17 Şubat 2016 Hakkında iflas ertelemesi kararı bulunan firmadan olan alacaklar için şüpheli alacak karşılığı ayrılıp ayrılamayacağı 290
10 Şubat 2016 Fiili olarak başlamayan inşaatın, yapmış olduğunuz harcamalar karşılığında başka bir firmaya devrinde KDV ve belge düzeni hk. 325
10 Şubat 2016 Şubeler tarafından yapılan tahsilat ve ödemelerde tevsik zorunluluğu hk. 276
10 Şubat 2016 Elektrik tüketimlerinin faturalandırma işleminin farklı endeksör cihazları ile yapılması durumunda, ayırt edici bilgilere yer verilmek suretiyle her bir cihazda ayrı seri ve sıra numarası takip edecek şekilde fatura kullanılması hk. 294
10 Şubat 2016 Vekalet ücretlerinde serbest meslek makbuzunun kimin adına ve nasıl düzenleneceği. 271
10 Şubat 2016 Köy ve ilçe garajına giriş ve çıkış hizmetine ilişkin fatura düzenleme zorunluluğu 250
10 Şubat 2016 Şehiriçi Taşımacılıkta Kullanılan Manyetik Kartların Satışında Belge Düzeni 314
09 Şubat 2016 Binanın dış cephesi için yapılan harcamalarda amortisman uygulaması hk. 390
09 Şubat 2016 Doğalgaz sayaçları için ölçü ayar mevzuatı kapsamında yapılan kalibrasyon giderlerinin amortisman yoluyla itfa edilip edilmeyceği hk. 378
08 Şubat 2016 Ticari plaka için uygulanacak amortisman oranı hk. 351
08 Şubat 2016 Taahhüt işleri kapsamındaki işyerlernin şube sayılıp sayılmayacağı hk. 275
05 Şubat 2016 Şirket aktifine kayıtlı görüntü sistemlerinin kiralanması durumunda sevk irsaliyesi düzenlenmesi. 295
05 Şubat 2016 Müşteri siparişleri için firmaya ve ürüne özel baskı yapabilmek üzere üretilen klişeler için yapılan harcamaların doğrudan gider olarak mı, amortisman yoluyla mı itfa edileceği hk. 274
05 Şubat 2016 Reklam filmlerinin amortisman oranı. 908
05 Şubat 2016 Yenileme fonuna alınan karın yeni inşaa edilecek fabrika binasının finansmanında kullanımı. 281
04 Şubat 2016 Serbest meslek erbabının aynı zamanda proje ihalesi, inşaat vb. gibi işlerle uğraşması halinde vergisel açıdan yükümlülükleri 243
03 Şubat 2016 İmalatçının ürettiği malları ihracatçıya KDV Kanununun 11/1-c maddesi kapsamında teslimi işleminde konsinye satış şeklinin uygulanması hk. 288
03 Şubat 2016 Kendi işçileriyle hurda atık toplama işinde belge düzeni. 300
02 Şubat 2016 İnternet üzerinden verilen aracılık hizmetinde belge düzeni. 191
21 Ocak 2016 Temlikli olarak düzenlenen fatura tutarlarının tutulacak defterlerin tayininde dikkate alınıp alınmayacağı. 274
 
<< Başlangıç < Önceki 1 2 Sonraki > Son >>
Sonuçlar 1 - 50 / 53