Skip to content

Narrow screen resolution Wide screen resolution Auto adjust screen size Increase font size Decrease font size Default font size default color brick color green color
2014
Süzgeç     Sıralama     # Göster 
Tarih Öğe Başlığı Gösterimler
26 Aralık 2014 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca desteklenen projeler kapsamında teslim alınan makine donanımın, hangi bedel üzerinden ve hangi tarihte kayıtlara geçirileceği ve amortismanı 327
14 Kasım 2014 Yurt dışından ithal edilen ürünlerle ilgili yapılan masrafların yurtdışı mukimi firmaya yansıtılmasının kurumlar vergisi ve kdv açısından durumu ve belge düzeni 421
27 Ekim 2014 Şubede kullanılmak üzere tasarım ve görünüm olarak diğer fatura serilerinden farklı görünümde fatura bastırılıp bastırılamayacağı 451
17 Ekim 2014 Yurt içinde ve yurt dışında marka müracaatlarına aracılık edilmesi işleminde belge düzeni ve vergilendirme 402
13 Ekim 2014 İthalat bedeli ödemesinin tevsik zorunluluğu kapsamında olup olmadığı 341
10 Ekim 2014 Prefabrik fabrika binasının amortisman oranı 385
10 Ekim 2014 İnternet sitesinden verilen hizmet karşılığında toplu fatura düzenlenip düzenlenmeyeceği 356
08 Ekim 2014 Hizmet alımından vazgeçilmesi halinde KDV düzeltmesinin ne şekilde olacağı ve belge düzeni 359
08 Ekim 2014 Birlik faaliyetlerinin kurumlar vergisi ile katma değer vergisi karşısındaki durumu ve belge düzeni 339
02 Ekim 2014 Derneğin düzenleyeceği kurban bağış organizasyonunun vergi kanunları karşısındaki durumu 391
02 Ekim 2014 Kargo şirketi aracılığıyle taşıttırılan emtialara ilişkin irsaliyeli faturanın koli içine konulup konulamayacağı 280
02 Ekim 2014 Millileşmemiş Malların Satış ve İhracatında Vergisel Yükümlülükler 586
02 Ekim 2014 Yurtdışında yerleşik firmaya yurtiçinde verilen hizmetin Bs bildirimi 409
01 Ekim 2014 İnternet üzerinden uzaktan eğitim platformu aracılığıyla verilecek hizmetin vergilendirilmesi ve belge düzeni 334
01 Ekim 2014 Faturaların termal yazıcılarda rulo kağıtlara bastırılıp bastırılamayacağı 343
30 Eylül 2014 Bilançoya tabi ferdi işletmenin, adi ortaklığa dönüştürülmesinde izlenecek yol ile stoktaki mallara fatura düzenlenip düzenlenmeyeceği ile ÖKC'nin nasıl kullanılacağı 378
30 Eylül 2014 Kent kart dolum bedelleri ile personelin şehir içi yol giderlerinin belgelendirilmesi 367
29 Eylül 2014 Mal sevkiyatlarında bedelsiz fatura düzenlenip düzenlenemeyeceği ve iki ayrı serbest bölgede imal edilen ürünlerin ihracatı nedeniyle istihdam edilen personele ödenen ücretlerde gelir vergisi istisnası 565
04 Eylül 2014 Sağlık harcamalarının yazar kasa fişi ile belgelendirilmesi halinde indirim konusu yapılıp yapılmayacağı 402
29 Ağustos 2014 Aktifleştirilen finansal kiralamaya konu iktisadi kıymeti kullanma hakkının, ilgili genel tebliğlerde kiralama konusu iktisadi kıymet için belirlenmiş usul ve esaslar çerçevesinde amortismana tâbi tutulması gerektiği 310
28 Ağustos 2014 Yaşam koçluğu ve yoga eğitmenliği faaliyetinin vergilendirilmesi 390
28 Ağustos 2014 Kiracı olarak faaliyette bulunulan işyerinin elektrik su doğalgaz harcamalarının gider yazılıp indirim konusu yapılması 477
27 Ağustos 2014 Antrepo hizmeti faturasının kimin adına düzenlenmesi gerektiği 284
21 Ağustos 2014 İhraç kayıtlı teslimlerde mal/hizmet alış tarihi ile ödeme tarihi arasında oluşan kur farkının vergilendirilmesi ve belge düzeni 481
18 Ağustos 2014 Ticari markalar, stoklar ve bazı iktisadi kıymetlerin satın alınmasında ödenen bedelin değerlemesi 364
14 Ağustos 2014 Serbest Meslek Kazanç Defterinin iş yerinde bulundurulmasının zorunlu olup olmadığı ve kayıt nizamı 224
12 Ağustos 2014 Restoran işletmeciliği faaliyetinde, her masa için tek adisyon fişi düzenlenildiği hallerde müşterilerin hesabı ayrı ayrı ödemesi durumunda belge düzeninin ne şekilde olacağı 341
06 Ağustos 2014 Elektrik enerjisi ölçümlerine ilişkin sayaçların faydalı ömür ve amortisman oranı 338
05 Ağustos 2014 Basit usule tabi mükelleflerin yansıtma faturası düzenleyip düzenlemeyeceği 340
01 Ağustos 2014 Fuar katılım bedellerinin banka dekontu ile gider yazılıp yazılmayacağı 415
24 Temmuz 2014 Satıcılara döviz cinsinden verilen avansların değerleme günü itibariyle değerlenip değerlenmeyeceği, değerlenecekse oluşan olumlu veya olumsuz kur farkının doğrudan gelir-gider mi yazılacağı yoksa yatırımın maliyetiyle mi ilişkilendirileceği 272
24 Temmuz 2014 Belli bir ciroyu aşan müşterilere verilecek hediyelerin KDV karşısındaki durumu ve belge düzeni 235
24 Temmuz 2014 Faydalı ömrünü tamamlamadan ölen sualtı canlılarının vergi kanunları karşısındaki durumu ile bu canlıların yavrularının değerlemesi 353
23 Temmuz 2014 Kooperatifin üyelerine yapacağı işyeri teslimlerinde belge düzeni 323
21 Temmuz 2014 Mükellefin kendi adına kestiği faturaların ba-bs formuna dahil etme zorunluluğunun bulunup bulunmadığı 385
18 Temmuz 2014 Arsa ve üzerindeki bina için amortisman ayrılması 379
17 Temmuz 2014 Belediyelere personel hizmet alımı ihalesi kapsamında yapılacak işlerde faturanın ne zaman düzenleneceği 354
17 Temmuz 2014 İşletmeye kayıtlı birden fazla gayrimenkulün elden çıkarılmasında istisna uygulaması 325
16 Temmuz 2014 İntifa hakkı tesis edilen taşınmazlar üzerinde inşa ya da restorasyon yapılmak suretiyle yapılacak harcamaların vergi kanunları karşısındaki durumu 351
16 Temmuz 2014 Ortak olunan şirkete ayni sermaye olarak konulan ticari plakanın devrinin hangi bedel üzerinden yapılacağı 276
16 Temmuz 2014 Kuyumculuk faaliyetinde işi terk ederken stoklarda bulunan altının değerlemesi 468
14 Temmuz 2014 Elektronik ortamda düzenlenecek faturalarda yedi günlük sürenin dikkate alınıp alınmayacağı 330
14 Temmuz 2014 Yemek çeklerinin gönderilmesi esnasında sevk irsaliyesi düzenlenip düzenlenmeyeceği 299
14 Temmuz 2014 Şirketin ürettiği elektiriğin kendi bünyesinde kullanılması halinde fatura düzenlenip düzenlenmeyeceği 271
09 Temmuz 2014 Fatura ve benzeri belgelerin lazer yazıcı kullanılarak düzenlenmesi 330
08 Temmuz 2014 Fatura düzenlenmesinde yedi günlük sürenin hesabı 359
08 Temmuz 2014 Prim veya bonus olarak nakit olarak ödenen veya ayni olarak teslim edilen ürünler için stopaj yapılıp yapılmayacağı 369
03 Temmuz 2014 Promosyon amaçlı verilen stantlar ve numune ürünlerde belge düzeni 309
01 Temmuz 2014 Yeminli mali müşavirin ortağı olduğu şirkete danışmanlık hizmeti veremeyeceği, beyannamelerini imzalayamayacağı ve elektronik ortamda gönderemeyeceği 292
01 Temmuz 2014 Bankanın Gayrimenkul Satışında Belge Düzeni 334
 
<< Başlangıç < Önceki 1 2 3 4 Sonraki > Son >>
Sonuçlar 1 - 50 / 153