Skip to content

Narrow screen resolution Wide screen resolution Auto adjust screen size Increase font size Decrease font size Default font size default color brick color green color
2012
Süzgeç     Sıralama     # Göster 
Tarih Öğe Başlığı Gösterimler
27 Aralık 2012 Faydalı ömrü bitmeden veya bittikten sonra kullanımına devam edilen iktisadi kıymetlere yapılan bakım ve onarım giderlerinin itfası 487
27 Aralık 2012 Serbest Meslek erbabının web sitesi üzerinden elde ettiği kazancın ne şekilde belgelendirileceği 289
17 Aralık 2012 Serbest meslek erbabının aynı zamanda işyeri olarak kullanacağı meskenin (home-ofis) alımında ödediği faiz gideri ile işyeri ve binek otomobilinin amortismanı 417
17 Aralık 2012 Eczanelerin özel sandık mensuplarına yapmış olduğu iskontoları kayıtlarına ne şekilde intikal ettireceği 365
17 Aralık 2012 Yabancı dilde eğitim materyalinin yazımı, basımı, editörlüğü ve dizaynına ilişkin masrafların üretimi yapan grup tarafından karşılanması durumunda çeviri, adaptasyon, editörlük vb. giderlerin kaydı ve bu materyallerin basım hakkının alınması durumunda amortisman uygulanıp uygulanmayacağı 307
07 Aralık 2012 Mahalli İdare Birliklerinin su tahsilatlarında fatura kullanma zorunluluğu 352
07 Aralık 2012 Fona aktarılacak maliyet artışlarının geri ödemesinin vergi kanunları karşısındaki durumu 402
07 Aralık 2012 Serbest Bölgeden yapılan alımların Ba bildirim formu ile bildirilmesi 505
29 Kasım 2012 Aile hekimliği gider ödemesinin ücret olarak değerlendirilip değerlendirilemeyeceği 332
29 Kasım 2012 ATİK'lerin ömrünü uzatıcı harcamaların amortisman uygulaması karşısında durumu 402
28 Kasım 2012 Muhtelif müşteriler adına düzenlenen faturaların Ba-Bs bildirim formunda bildirilmesi 407
23 Kasım 2012 Yapılmakta olan yatırım ile ilgili harcamaların doğrudan gider yazılması veya aktifleştirilmesi halinde indirimli kurumlar vergisinin uygulamasından yararlanılıp yararlanılmayacağı 409
20 Kasım 2012 İştirakin enflasyon düzeltmesi uygulanmış değerinin altında bir değerle satılması halinde doğan zararın sermaye düzeltmesi olumlu farklarından mahsup edilip edilemeyeceği 313
09 Kasım 2012 Vergi mükellefiyeti olmayanlardan atık hurda kağıt teslim alınmasında gider pusulası düzenlenmesi 430
08 Ekim 2012 İrsaliyeli fatura düzenlenerek yapılan mal teslimlerinde müşterinin irsaliyeli faturayı imza karşılığı teslim alıp almayacağı 357
03 Ekim 2012 İthal edilen malın muhasebeleştirilme tarihi 318
01 Ekim 2012 İrtibat bürolarının defter tasdik ettirme zorunluluğunun bulunup bulunmadığı 333
26 Eylül 2012 Kiraya verilen araç ile yapılan taşıma hizmeti için taşıma irsaliyesi düzenlenip düzenlenmeyeceği 329
20 Eylül 2012 Mimarlık proje yarışmasında kazanılan ödüllerin vergilendirilmesi ve belge düzeni 301
20 Eylül 2012 İşyeri yaptırmak üzere satın alınan arsa için ödenen proje harcı ve tapu harcı gibi masrafların giderleştirmesi ile mevcut işin yürütülmesi için kullanılan kredilerin kayıt altına alınması 565
17 Eylül 2012 Kesin Mizan Bildiriminin Verilme Süresi 316
17 Eylül 2012 Kooperatifler birliğinin üye kooperatiflerden aldığı aidatların vergi mevzuatı açısından durumu ve belge düzeni 454
17 Eylül 2012 Kat karşılığı inşaat işi nedeniyle arsa sahibine teslim edilen dairelerin emsal bedelinin belirlenmesinde Vergi Usul Kanunun 267 nci maddesinin hangi hükmünün uygulanacağı 364
14 Eylül 2012 Belgelerde Türk Ticaret Kanununda yer alan bilgilerin bulunma zorunluluğu 301
14 Eylül 2012 Elektrik üretim santralinde kullanılmak üzere yurt dışından alınan Gaz Türbini ve Jeneratör Setinin amortisman oranı 300
07 Eylül 2012 Ticari mallardaki iadelerin sınıf değiştirmede dikkate alınıp alınmayacağı 398
05 Eylül 2012 İnternet üzerinden alıcı ve satıcıyı buluşturmak suretiyle yapılan sanal mağazacılık işlemlerinde belge düzeni ve fatura bedelinin tespiti 373
03 Eylül 2012 Taşeron firma kullanılarak yapılan kat karşılığı inşaat işinde belge düzeni ve daire teslimlerinde uygulanacak KDV oranı 338
31 Ağustos 2012 Kredi kullanılarak satın alınan gayrimenkulün, kiralanması ve satışının KDV, KV ve Vergi Usul Kanunu karşısındaki durumu 350
29 Ağustos 2012 Gayrimenkullerin günlük veya haftalık olarak kiraya verilmesi halinde belge düzeni ve vergilendirilmesi 326
29 Ağustos 2012 Yurt dışında mukim şirketten tahsil edilemeyen alacaklar için dava açma hakkı bulunmaması dolayısıyla karşılık ayrılamayan alacaklar için anılan ülkede faaliyette bulunan avukatlar aracılığıyla yapılmış olunan müracaatlara ilişkin belgelerin kanaat verici vesika olarak değerlendirilip değerlendirile 400
27 Ağustos 2012 Şirket aktifinde kayıtlı olan işyerinin yeni edinilecek işyeri ile değiştirilmesi halinde vergileme 447
27 Ağustos 2012 Amatör spor kulüplerinin KDV mükellefiyeti ve belge düzeni 497
24 Ağustos 2012 Daha sonra nakledilmek üzere şirkete ait araçlar vasıtasıyla müşterilerden alınarak ambara götürülecek eşya için taşıma esnasında taşıma irsaliyesi düzenlenmesi ve eşyanın ambara girişinde düzenlenecek ambar tesellüm fişi ile ilişkilendirilmesi 309
23 Ağustos 2012 Müşterilerden alınan çeklerin makbuz mukabili ciro edilmesi halinde ispat edici belge olup olmadığı 392
23 Ağustos 2012 "Vergi Usul Kanunu Yönetmelik Hükümlerine Tabi Değildir" ibaresi ile fatura bastırılıp bastırılamayacağı 481
22 Ağustos 2012 Elektrik ithal ve ihraç işlemlerinde vergiyi doğuran olayın ne zaman meydana geldiği ve belge düzeni 289
22 Ağustos 2012 Ürünün ara işlem yapılmak üzere diğer mükelleflere gönderilmesi halinde belge düzeni 302
17 Ağustos 2012 Tasfiye Halinde Ba-Bs Bildirim Formu düzenlenmesi 346
17 Ağustos 2012 Minare yapımında kullanılan metal ve ahşap kalıpların taşınması sırasında sevk irsaliyesi düzenlenip düzenlenmeyeceği 330
17 Ağustos 2012 Kira bedelinin, elektrik, su, doğalgaz bedeli ve ortak giderler adı altında kesilen faturaların bayilere yansıtılmasında KDV uygulanıp uygulanmayacağı 381
17 Ağustos 2012 Eğitim ve danışmanlık faaliyeti yapan şirketin üniversite hocaları ve mükellef olmayan kişilerden, eğitmen veya danışman olarak hizmet alması halinde bu kişilere yapılacak ödemelerin vergilendirilmesi ve belge düzeni 398
16 Ağustos 2012 Maliye Bakanlığı Bütçe Gelirler Hesabı Defteri fotokopisinin Damga Vergisi mahsup Alındı belgesi yerine kullanılıp kullanılmayacağı 373
16 Ağustos 2012 Ayni Sermaye olarak konulan gayrimenkulün satılması halinde faturasının kim tarafından düzenleneceği 265
16 Ağustos 2012 Tedavisi bitmemiş hastalardan kredi kartı ve nakit tahsilâtlarının tahsilat makbuzu ile avans niteliğinde tahsil edilip tedavi bittiğinde tek fatura düzenleyip düzenlenemeyeceği 380
16 Ağustos 2012 Şehirler arası yolcu taşımacılığı ile D4 yetki belgesine sahip mükelleflerde belge düzeni -Kooperatif ve bağımsız otobüs sahiplerinin düzenleyeceği yolcu taşıma biletleri 364
15 Ağustos 2012 Belediye tarafından ihale ile satılan (kazıcı-yükleyici) KDV Oranı 582
14 Ağustos 2012 Altın depo hesapları arasında havale yoluyla ve altın çek kullanımı suretiyle yapılan altın satımında belge düzeni 382
14 Ağustos 2012 D2 Yetki Belgesi Kiralanarak Yapılan Yolcu Taşımacılığı Faaliyetinde Belge Düzeni ve Vergi Levhası Tasdiki 402
14 Ağustos 2012 Yatırım amaçlı alınan uzun vadeli döviz kredisinin yatırım harcamalarında kullanılmasına kadar vadeli döviz hesabına yatırılması sonucu elde edilen faiz ve kur farkının gelir olarak dikkate alınıp alınmayacağı 403
 
<< Başlangıç < Önceki 1 2 3 4 5 6 Sonraki > Son >>
Sonuçlar 1 - 50 / 256