Skip to content

Narrow screen resolution Wide screen resolution Auto adjust screen size Increase font size Decrease font size Default font size default color brick color green color
2011
Süzgeç     Sıralama     # Göster 
Tarih Öğe Başlığı Gösterimler
31 Aralık 2011 İnşaat müteahhitliği faaliyetinin yanısıra proje hizmetleri de veren şirketin, kendi müteahhitliğini yapmış olduğu inşaatlara çizilen projeler için fatura düzenlenmesine gerek olmadığı 393
30 Aralık 2011 Belediye tarafından verilen bazı hizmetler karşılığında fatura düzenlenip düzenlenmeyeceği 266
29 Aralık 2011 Dergilerin pazarlamasında çalışan personele ödenen tutarın gider pusulası ile belgelendirip belgelendirilmeyeceği 290
29 Aralık 2011 Maden ocağından yol şantiyesine malzeme nakli yapılması sırasında her kamyon için sevk fişi kesilmesi yerine kantar fişleri dikkate alınarak yirmi dört saatte bir adet sevk fişi kesilip kesilmeyeceği 365
28 Aralık 2011 Ticari, zirai ve mesleki faaliyetlerinden dolayı gerçek usulde gelir vergisi veya kurumlar vergisi mükellefi olmayan mükelleflerin muhtasar ve katma değer vergisi beyannamelerinin elektronik ortamda gönderilmesi 310
28 Aralık 2011 Doğalgaz Taahhüt işlerinde S.Meslek Kazanç Defteri kullanılması gerekip gerekmediği ile ÖKC alınıp alınmayacağı 244
28 Aralık 2011 SMMM'in işte kullandığı binek otonun giderlerinin indirim konusu yapılıp yapılamayacağı 323
28 Aralık 2011 Ar-ge çalışmaları için yapılan harcamaların dağıtım anahtarları kullanılarak Ar-ge ve Genel Yönetim Giderleri arasında paylaştırılıp paylaştırılamayacağı 325
27 Aralık 2011 Serbest bölgede faaliyet gösteren ve defterlerini 328
27 Aralık 2011 Aracı kurumların diğer belgelere dayalı olarak mal ve hizmet satım işlemleri yapmadığı dönemlerde Bs formu verme zorunluluğu 309
27 Aralık 2011 Portföy yönetim şirketlerinin Bs formu düzenleme zorunluluklarının bulunup bulunmadığı 295
23 Aralık 2011 Enflasyon düzeltmesi sonucu oluşan kar ve zararların tasfiye aşamasında mahsup imkanının olup olmadığı 304
20 Aralık 2011 İnşaat malzemesi teslimlerine ait bedelin daire ve işyeri olarak ödenmesi durumunda nakit hareketinden söz edilemeyeceğinden tevsik zorunluluğu kapsamında olmadığı 311
17 Aralık 2011 Adi ortaklıkta hisse devri sonucu ortaklığın eski vergi kimlik numarasıyla devam edip etmeyeceği, eski belgelerin kullanılıp kullanılmayacağı 373
07 Aralık 2011 Mükellefiyeti olmayan şahıslardan alınan veya bu kişilere satılan arsa, taşıt vb varlıkların alım satımlarının Ba ve Bs formuna dahil edilip edilmeyeceği 350
05 Aralık 2011 Serbest Bölgede Faaliyette Bulunan Firmanın Yurtiçi ve Serbest Bölgeden Yaptığı Alım-Satımların Ba-Bs Formunda Bildirimi 293
25 Kasım 2011 Hasılat Tipi Kira Şözleşmelerinde Belge Düzeni 321
23 Kasım 2011 Kamu kurumundan alınan malın belgelendirilmesi 428
23 Kasım 2011 ... yılından beri şirketin aktifinde kayıtlı olan arsanın satışından elde edilen kazancın kurumlar vergisinden istisna olup olmadığı, katma değer vergisi uygulamasının ve arsanın değerlemesinin nasıl yapılacağı ile beyannamelerin ne şekilde verileceği 394
22 Kasım 2011 Kamu kurumu niteliğinde meslek üst kuruluşu olan birliğin ticari mal niteliğinde olmayan ve sadece odalarına ve tır sistemine kayıtlı üyelerine verilen tır karnelerinin taşıması esnasında sevk irsaliyesi düzenlenip düzenlenmeyeceği 323
22 Kasım 2011 Sözleşme gereği yapılan ödemelerin taşeron firmanın cari hesabından tahsil edilmesinin vergi mevzuatı açısından durumu ve belge düzeni 325
19 Kasım 2011 Hammaddesi yurt dışından temin edilen mallarla yine yurt dışında fason olarak imal ettirilen malların ithal edilmesinin vergi mevzuatı açısından durumu 412
19 Kasım 2011 Avize veya lambalarda kullanılan cam ürünlerin bir kısmının, imalat, alım satım, montaj gibi aşamalarda kırılması halinde bu ürünlerin fire olarak mı, zayi olan mallar olarak mı değerlendirileceği 367
19 Kasım 2011 Lazer epilasyon hizmeti için serbest meslek makbuzu tanzim edilip edilemeyeceği 267
18 Kasım 2011 Beyannamelerin elektronik ortamda gönderilmesi için Derneklere şifre verilip verilemeyeceği 337
18 Kasım 2011 Kuryelik faaliyeti kapsamında hizmet alınan taşeron firmalara verilen teknolojik altyapı hizmetin bedellerinin mahsubu 321
18 Kasım 2011 İnternet ortamından kredi kartı ile yapılan vize ödemelerinin gider olarak dikkate alınıp alınamayacağı 237
18 Kasım 2011 Satışı yapılan ancak kırık olması nedeniyle alıcı tarafından iade dilen malların emsal bedeli ile değerleneceği 255
18 Kasım 2011 Serbest bölge işlemleri için ayrı defter tasdiki gerekip gerekmediği ile belge ve kayıt düzeni 316
18 Kasım 2011 Sigorta poliçesi düzenlenmesine aracılık eden vergi mükellefi olmayan kişilere yapılan ödemelerin belgelendirilmesi 423
18 Kasım 2011 Müstahsil makbuzu düzenlemek suretiyle alınan malların iade edilmesi dolayısıyla iade faturası düzenlenmesi, yapılan tevkifatın mahsup ve iadesi 389
18 Kasım 2011 Nihai tüketiciye yapılan satışlar için tanzim edilen faturalarda T.C. Kimlik Numarası'nın bulunup bulunmayacağı ve internet üzerinden yapılan satışlarda toplu fatura ve gider pusulası düzenlenip düzenlenmeyeceği 549
18 Kasım 2011 Gıda ve bitkisel ürünlerin kısmen toptan, kısmen internet üzerinden sanal POS sistemi ile pazarlama ve kargo aracılığıyla teslim şeklinde, bir kısmının ise alışveriş merkezlerinde ve yaya trafiğinin yoğun olduğu yerlerde stant açmak suretiyle satılması durumunda belge düzeni ve ÖKC kullanma zorunlul 321
18 Kasım 2011 Faturaların lazer yazıcılarla düzenlenmesi, sevk irsaliyelerinin kolilerin üzerine yapıştırılıp yapıştırılamayacağı 305
17 Kasım 2011 İkinci el eşya ticaretinde gider pusulası tanziminde stopaj yapılıp yapılmayacağı, yapılacaksa oranın ne olacağı ve aynı iş kolunda satışların fatura ile tevsik edildiği belirtilerek ayrıca yazar kasa kullanma mecburiyeti bulunup bulunmadığı 494
17 Kasım 2011 Taşeron firmanın şantiye sahasına gönderdiği malzemeler için düzenlediği sevk irsaliyesi ile faturanın hak edişin onaylanma tarihi ile ilişkilendirilmesi 372
17 Kasım 2011 Sigorta acentesinin arşivinde yer alan ve neredeyse silinmek üzere olan sigorta poliçelerinin kaç yıl saklanması gerektiği 367
17 Kasım 2011 Son kullanma tarihi geçmiş veya tamiri mümkün olmadığından satış değerini yitirmiş pil, şarj cihazı ve adaptörlerin gider kaydedilip kaydedilemeyeceği ile KDV karşısındaki durumu 376
16 Kasım 2011 Öğrenci pansiyonlarında ücretin taksitli olarak kredi kartıyla ödenmesi halinde faturanın ne zaman düzenleneceği 375
16 Kasım 2011 Yurtdışından alınan kaşeli imzalı belgenin fatura yerine kullanılıp kullanılamayacağı 307
15 Kasım 2011 İhale ile giriş hizmetleri alınan ve 3 giriş kapısı bulunan Milli Park işletmesinde giriş bileti kesilmesinin dışında herhangi bir faaliyet olmayan girişler için ayrı ayrı şube açılışı gerekip gerekmediği 300
15 Kasım 2011 İşlem sayısının fazla olduğu durumlarda günlük seferler için tek taşıma irsaliyesi (sefer sayısını belirterek yada komple şeklinde ekinde destekleyici belge olarak nakliyesini yaptığınız firmanın da imzası olan sefer belgesi ekleyerek) düzenlenemeyeceği 257
15 Kasım 2011 Yurtdışından yapılacak malzeme teminine ilişkin hak edişler üzerinden kesilen stopajların mahsubunun nasıl yapılacağı ve malzeme teminine bağlı olarak yapılan teslim ve montaja belge düzenlenmesi 340
11 Kasım 2011 Yolcu taşımacılığı yapan taşıma kooperatiflerinde belge düzeni 358
11 Kasım 2011 Akaryakıt satışlarına ilişkin düzenlenecek faturanın düzenlenme süresi 320
11 Kasım 2011 Serbest Meslek Erbabının adi ortaklık oluşturması halinde defter tutma yükümlülükleri 409
10 Kasım 2011 Veterinerlik hizmetlerinde, suni tohumlama hizmetine ilişkin olarak mesleki faaliyetin ifasında kullanılan ilaç vb. malzemelere ilişkin alış faturasının serbest meslek kazanç defterine veya mükellefiyet durumuna göre işletme hesabı defteri veya bilanço usulüne göre tutulacak defterlere kaydedilmesi 297
04 Kasım 2011 Hizmet sözleşmesinde belirtilen şartların yerine getirilmemesi veya eksik yerine getirilmesi halinde sözleşme hükmü gereğince kişi/kuruluşlardan tahsil edilen cezai müeyyide mal teslimi veya hizmet ifası kapsamında değerlendirilmese dahi tahsil edilen tutar için fatura düzenlenmesinin mümkün bulundu 350
04 Kasım 2011 Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelecek Yıllara Ait Giderler hesaplarının değerlemeye tabi olup gelecek bir hesap dönemine ait olarak peşin ödenen giderlerin mukayyet değerleri üzerinden aktifleştirilmek suretiyle değerlenmesi ve ortaya çıkan kur farkının, gelir veya gider olarak dikkate alınarak dön 467
04 Kasım 2011 Faturada bulunması gereken bilgiler olmaksızın faturanın matbaada bastırılması ve bu bilgilerin bilgisayar ortamında yazdırılmasının mümkün olup olmadığı 412
 
<< Başlangıç < Önceki 1 2 3 4 5 6 7 8 Sonraki > Son >>
Sonuçlar 1 - 50 / 353