Skip to content

Narrow screen resolution Wide screen resolution Auto adjust screen size Increase font size Decrease font size Default font size default color brick color green color
2011
Süzgeç     Sıralama     # Göster 
Tarih Öğe Başlığı Gösterimler
31 Aralık 2011 Otelde konaklamak üzere gelen diplomat kimlikli misafirlere yapılan teslim ve hizmetlerde KDV hk. 239
31 Aralık 2011 Toplum Sağlığı Merkezlerinin temizlik firmalarından işgücü temini veya temizlik hizmeti satın alımında KDV tevkifatı hk. 289
30 Aralık 2011 Yatırım Teşvik belgesi kapsamında bisküvi, marshmallow, kraker, gofret, çikolata makineleri temininde KDV istisnası hk. 207
30 Aralık 2011 Üniversiteye yapılacak kira ödemelerinde KDV hk. 163
30 Aralık 2011 Aracılık hizmetleri karşılığında elde edilen komisyon gelirinin belgelendirilmesi ile 8.000-TL aşan tutarın banka kanalıyla tevsik edilmesi hk. 248
30 Aralık 2011 Üniversiteye yapılacak kira ödemelerinde KDV hk. 283
30 Aralık 2011 ATİK ve genel yönetim giderlerinin yüklenimi hk. 212
30 Aralık 2011 PSF ve ÖKC fişlerinin indirim konusu yapılıp yapılmayacağı Hk. 275
30 Aralık 2011 Bankalardan temin edilen kredilerin ve şirket fonlarının bağlı şirketlere kullandırılması hk. 213
30 Aralık 2011 Vakfa ait gayrimenkulün kiraya verilmesi veya satılması işleminin KV ve KDV karşısındaki durumu hk. 210
30 Aralık 2011 Ortak dışı işlem yapan konut yapı kooperatifinin KV ve KDV mükellefiyeti hk. 244
30 Aralık 2011 Türkiye'de ikamet etmeyenlere döviz karşılığı satışlarda baz alınacak döviz kuru hk. 270
30 Aralık 2011 Vakfa ait gayrimenkullerin kiralanmasında KDV hk. 209
29 Aralık 2011 Marka ve patent aracılık hizmetlerine ilişkin düzenlenen faturalarda müşteri adına ödenen harcın, matraha dahil edilip edilmeyeceği hk. 244
29 Aralık 2011 Serbest bölgeden ithal edilen ürünün teslimi, montajı ve bakım-onarımı hk. 279
29 Aralık 2011 Apart dairelerde verilen devre tatil hizmetine uygulanacak KDV oranı hk. 210
29 Aralık 2011 İşe başlamadan önce alınan emtia ve demirbaşın gider kaydı hk. 324
29 Aralık 2011 Tevkifat uygulaması kapsamında kısım kısım yapılan hizmet alımlarına ait KDV nin beyan dönemi hk. 260
29 Aralık 2011 Organize sanayi bölgelerinin arsa ve altyapı katılım payı ödemelerinde gecikme faizlerinde KDV istisnası ve bölge idari giderlerinin karşılanması için tahsil edilecek yönetim aidatlarının KDV oranı hk. 334
28 Aralık 2011 2009 yılında gerçekleştirilen indirimli orana tabi teslimlerden doğan ve yılı içinde mahsuba konu edilmeyen iade alacağının 2010 yılında talep edilip edilemeyeceği hk. 185
28 Aralık 2011 Eski tarihli dergilerin bedelsiz yada düşük bedelle tesliminde KDV hk. 230
28 Aralık 2011 Yurt dışından diş kalıplarında gelen protez şiparişlerinin yapımı tamamlandıktan sonra tekrar yurt dışına ihraç edilmesinin hizmet ihracı olarak değerlendirilip değerlendirilemeyeceği hk. 328
28 Aralık 2011 Brode ve boya işlemleri fason olarak yaptırılan tül perdelerin ihraç kayıtlı teslimi hk. 221
28 Aralık 2011 Bilgisayar programı yazılımının kullanım hakkının yeni kurulacak bir şirkete ayni sermaye olarak devrinde vergi uygulaması hk. 229
28 Aralık 2011 Yurt dışına tur düzenlenmesi karşılığı elde edilen hasılatın KDV karşısındaki durumu hk. 187
28 Aralık 2011 Hakedişlere istinaden düzenlenen fakurada gösterilen kdv'nin indirim konusu yapılıp yapılmayacağı hk. 230
28 Aralık 2011 İmalatçı olmayan firma tarafından fason olarak imalatı yaptırılan ürünlerin ihracında KDV uygulaması hk. 206
28 Aralık 2011 İşletmede kullanılmak üzere satın alınan yolcu taşıma tekneleri ve yatların KDV ve ÖTV Kanunları açısından durumu hk. 266
28 Aralık 2011 Rücu yoluyla ödenen KDV'nin hangi dönem indirim konusu yapılacağı hk. 272
28 Aralık 2011 Bedelsiz Mal Tesliminde KDV uygulaması hk. 295
28 Aralık 2011 Çin'den ithal edilen porselenler için ödenen KDV'nin iadesi hk. 248
28 Aralık 2011 Emniyet Müdürlüğüne yapılacak araç bağışında KDV ve ÖTV istisnası hk. 238
28 Aralık 2011 Hayvan konaklama hizmetlerinde KDV oranı hk. 221
28 Aralık 2011 Google firmasının reklamının web sitesinde yayınlanmasının vergi mevzuatı açısından değerlendirilmesi hk. 181
28 Aralık 2011 Mal ihracında döviz alım belgesinin aranılıp aranılmayacağı hk. 408
27 Aralık 2011 İthalde eksik ödenen KDV'nin indirimi hk. 299
27 Aralık 2011 İade Tutarının Genel KDV Oranında Uygulanıp Uygulanmayacağı hk. 248
27 Aralık 2011 Derneğin piyasadan yapacağı mal ve hizmet alımında KDV hk. 231
27 Aralık 2011 Muristen intikal eden adi ortaklık hissesinin varislere devri halinde vergi uygulaması hk. 216
27 Aralık 2011 Konut yapı kooperatifinin kat karşılığı inşaat işinde KDV uygulaması hk. 236
27 Aralık 2011 Navlun Komisyonculuğunda iade hk. 246
27 Aralık 2011 Senet ve çeklerin ödenmesi sırasında ortaya çıkan kur farkına ilişkin KDV ile KVK Geçici 5. md. göre birleşen şirketin internet ortamında beyanı hk. 195
27 Aralık 2011 Mimarlık hizmeti nedeniyle tespit edilen ücretin asgari ücret tarifesinden düşük olması halinde KDV uygulaması hk. 260
27 Aralık 2011 İkinci el aracın alımında ödenen KDV'nin indirim konusu yapılıp yapılamayacağı, araca ait giderlerin ticari kazancın tespitinde gider olarak dikkate alınıp alınamayacağı hk. 389
27 Aralık 2011 Pamuk ithalinde teminat uygulaması hk. 283
26 Aralık 2011 Serbest bölgedeki firma tarafından TRT kurumuna verilecek hizmetin KDV'ye tabi olup olmadığı hk. 295
26 Aralık 2011 Faaliyetin terk edilmesinde KDV hk. 217
26 Aralık 2011 2007 yılına ait kira ödemelerine ilişkin KDV'nin 2008 yılında alınan faturalara istinaden indirim konusu yapılıp yapılamayacağı hk. 228
26 Aralık 2011 Okul spor salonunun kiralanması işleminde KDV uygulaması hk. 280
26 Aralık 2011 Kiralık iş merkezine yapılan tadilat ve demirbaş alımına ait KDV'nin ihraç kayıtlı satışlarda iade konusu yapılıp yapılamayacağı hk. 303
 
<< Başlangıç < Önceki 1 2 Sonraki > Son >>
Sonuçlar 1 - 50 / 97