Skip to content

Narrow screen resolution Wide screen resolution Auto adjust screen size Increase font size Decrease font size Default font size default color brick color green color
2015
Süzgeç     Sıralama     # Göster 
Tarih Öğe Başlığı Gösterimler
27 Ekim 2016 Teknokent bölgesinde geliştirilen otomasyon-yazılım sistemi üzerinde çalışılarak verilen kişisel dozimetre hizmetlerinin KVK yönünden vergilendirilmesi 253
31 Aralık 2015 Reklam ve tanıtım faaliyetleri için şirkete düzenlenecek fatura bedelinin pazarlama, satış ve dağıtım gideri olarak yasal defterlere kaydedilip kaydedilmeyeceği ve faturada yer alan KDV'nin indirilip indirilemeyeceği 181
18 Aralık 2015 Yatırım teşvik belgesi kapsamında geçmiş dönemde diğer faaliyetlerden elde edilen kazançlara düzeltme yoluyla indirimli kurumlar vergisi uygulanıp uygulanamayacağı 186
08 Aralık 2015 Yurt dışında yapılan inşaat işinde Kurumlar Vergisi 140
04 Aralık 2015 İhtiyati tedbir konulan hesapta bulunan tutarlara işletilen faiz tutarların mahkeme kararına göre alacaklılara dağıtılması ve gelir kaydedilmesi 283
01 Aralık 2015 Şirket tarafından icra müdürlüğünün banka hesabına yatırılan bedeller üzerinden icra müdürlüğü adına yapılan gelir vergisi kesintilerin mahsup edilip edilemeyeceği 194
27 Kasım 2015 Birliğinin faaliyetlerinin kurumlar vergisinden muaf olup olmadığı 167
24 Kasım 2015 Kültür varlıkları kapsamında değerlendirilen taşınmaz için yapılan bağış ve yardımlar 183
19 Kasım 2015 Adi Ortaklığının yaptığı inşaat işinde onay tarihi bulunmayan dökümanda geçici kabul tarihinin belirlenmesi 182
12 Kasım 2015 Tarımsal Sulama Kooperatifinin elektrik üretimi karşılığında fatura düzenleyip düzenlemeyeceği 221
11 Kasım 2015 Tedarikçi firma vasıtasıyla aylık kira bedeli karşılığında sağlanan10 yıllık veri depolama hizmetinin satışından elde edilen kazancın vergilendirilmesi. 153
09 Kasım 2015 Yolcu taşımacılığı faaliyetinde bulunan şirketin otogarlara ödediği tahsilat fişi, tahsildar makbuzu, otogar çıkış fişi ve garaj çıkış fişi bedellerinin vergi kanunları karşısındaki durumu 166
06 Kasım 2015 6306 sayılı Kanun kapsamında alınan kira yardımının vergi kanunları karşısındaki durumu hk. 209
05 Kasım 2015 Kurum aktifinde iki yıldan uzun bir süre ile kayıtlı bulunan gayrimenkul ile OSB’de yer alan gayrimenkulün faaliyette bulunmadan satılması halinde kurumlar vergisi ve KDV istisnası. 200
03 Kasım 2015 Yurt dışından ithal edilen yazılım programları nedeniyle tevkifat yapılıp yapılmayacağı 160
02 Kasım 2015 İtalya mukimi firmadan EMU Elektrikli Tren Seti Projesi alımı işi nedeniyle yapılan ödemelerin vergi mevzuatı karşısındaki durumu. 151
02 Kasım 2015 İş Ortaklığının iade alacağını alabilmesi için teminat mektubunun kimin adına düzenlenmesi gerektiği 218
27 Ekim 2015 Teknokent bölgesinde geliştirilen otomasyon-yazılım sistemi üzerinde çalışılarak verilen kişisel dozimetre hizmetlerinin KVK yönünden vergilendirilmesi 119
20 Ekim 2015 Emisyon primi dağıtılmaksızın sermaye azaltımına gidilip gidilmeyeceği 288
07 Ekim 2015 Başka firma adına ödenen harçların gider yazılıp yazılamayacağı 193
06 Ekim 2015 Eğitim-öğretim kazanç istisnası ve indirimli kurumlar vergisi uygulaması 309
06 Ekim 2015 Yıllara sari inşaat işinde işin başlangıç tarihinin belirlenmesi. 177
15 Eylül 2015 Dernek tarafından düzenlenecek proje ve şenlik kapsamında bağış alınması ve maliyetin katılımcılardan karşılanması durumunda iktisadi işletme oluşup oluşmayacağı. 165
14 Eylül 2015 İndirimli kurumlar vergisi uygulaması 238
14 Eylül 2015 Devam eden yurtdışı inşaat işine ait hasılatın Grup Şirk. borç verilmesi, vadeli/vadesiz hesaplarda ve diğer para birimlerine çevrilerek değerlendirilmesi halinde istisna uygulaması 242
14 Eylül 2015 Serbest bölgelerde müşterek genel giderlerin dağıtılması. 176
07 Eylül 2015 İşletmede Kayıtlı Taşınmazın Finansal Kiralama Şirketine Sat Kirala Geri Al Yöntemiyle Satışında Kurumlar Vergisi İstisnası 240
04 Eylül 2015 Uluslararası taşımacılık faaliyetinden elde edilen kazançların vergilendirilmesi 265
04 Eylül 2015 Finansal kiralamaya konu mala ilişkin tahsil edilemeyen kira bedellerinin giderleştirilmesi 314
04 Eylül 2015 Konut yapı kooperatifinin faaliyetinde kullandığı aracı satması halinde muafiyet şartlarını ihlal edip etmeyeceği 215
02 Eylül 2015 TÜBİTAK tarafından desteklenen projenin bitiş tarihinden sonra 5746 s. Kanunla sağlanan indirim, istisna, destek ve teşvik unsurlarından yararlanıp yararlanılamayacağı 241
01 Eylül 2015 TUGS'a kayıtlı römorkör hizmetine ilişkin Mahkeme kararına istinaden ödenen tazminat ve temerrüt faiz gelirlerinden elde edilen kazancın kurumlar vergisinden istisna olup olmayacağı 389
24 Ağustos 2015 Aktifinde kayıtlı taşınmazların finansal kiralama şirketine satışı,kiralanması ve geri alınmasında Kurumlar Vergisi, KDV ve Harç uygulaması 303
20 Ağustos 2015 Kooperatife ait arsanın icra yoluyla satılması durumunda vergilendirmenin nasıl yapılacağı 297
20 Ağustos 2015 Kooperatifin Kurumlar Vergisi Muafiyeti ve internet üzerinden beyanname verme ve form Ba-Bs bildiriminde bulunup bulunmayacağı 423
18 Ağustos 2015 Örtülü sermaye üzerinden ödenen faiz tutarlarının zarar elde edilmesi halinde kar payı kapsamında değerlendirilmesi 242
12 Ağustos 2015 Yurtdışında mukim kişilerin Türkiye' de tedavi ve ameliyatlarının yapılabilmesi için verilen hizmetler 271
11 Ağustos 2015 İlişkili kişi tanımında yer alan "kurum" tabirinin kapsamı 291
10 Ağustos 2015 İcra kanalı ile avukatlık ücreti ve iş sözleşmesine istinaden verilen temlik bedelinin vergilendirilmesi 337
23 Temmuz 2015 Türkiye'den yurtdışı mukimi firmalara verilen hizmetler 261
15 Haziran 2015 Kurumlar Vergisi Mükellefiyeti 353
12 Haziran 2015 Yurt dışındaki firmalardan internet üzerinden yapılan alışverişlerde, yapılan mobil ödemeler için aracılık hizmeti veren şirketin tevkifat sorumluluğu 293
12 Haziran 2015 Kooperatife ait arsanın satışı ve istifa eden üyelerin hisselerinin kooperatif tarafından satın alınması hk. 339
08 Haziran 2015 Yapılan bağışın indirim konusu yapılıp yapılamayacağı 286
08 Haziran 2015 Vakfın elde ettiği mevduat hesaplarından tevkifat yapılıp yapılmayacağı 237
26 Mayıs 2015 Kooperatifin ana faaliyet konusu dışında işlem yapması durumunda Kurumlar Vergisi mükellefiyeti 332
15 Mayıs 2015 Temettülerde Gelir Vergisi tevkifatının hangi tarihte yapılması gerektiği 394
15 Mayıs 2015 Serbest Bölgede gerçekleştirilen sabit kıymet satışından ve sabit kıymetlerin yenilenmesinden elde edilen kazançlar için kurumlar vergisi istisnasından yararlanılıp yararlanılamayacağı. 358
06 Mayıs 2015 Hasta yakın evinin kurumlar vergisine tabi olup olmadığı 308
28 Nisan 2015 Eğitim istisnasından vazgeçilip vazgeçilemeyeceği 283
 
<< Başlangıç < Önceki 1 2 3 Sonraki > Son >>
Sonuçlar 1 - 50 / 105