Skip to content

Narrow screen resolution Wide screen resolution Auto adjust screen size Increase font size Decrease font size Default font size default color brick color green color
2014
Süzgeç     Sıralama     # Göster 
Tarih Öğe Başlığı Gösterimler
30 Aralık 2014 Ar-ge İndirimi 368
25 Aralık 2014 Geçmiş Yıl Zarar Mahsubu 279
25 Aralık 2014 Sermaye azaltımı 395
25 Aralık 2014 Kar yedeklerinin sermaye azaltımı yoluyla Şirket ortaklarına dağıtımı 266
25 Aralık 2014 Üniversitenin Döner sermaye işletmesi veya bünyesinde kurulan Ziraat Fakültesinin doğrudan üreticiden satın alarak yoğurt ve ayran üretiminde kullanacağı süt için ne tür belge düzenlemeleri gerektiği 284
17 Aralık 2014 Nevi değişikliği halinde kıst döneme ait kurumlar vergisi beyannamesi ekinde yer alan finansal tabloların önceki dönem kısmına hangi değerlerin yazılacağı 401
08 Aralık 2014 Şirket kuruluşundan önce ödenen kiraların gider yazılıp yazılamayacağı ve sigorta acentesinin Ba Bs formu verip vermeyeceği 274
25 Kasım 2014 Teknoloji geliştirme bölgesi içinde bulunan, ..A.Ş.\'ne ait ofislerin kiraya verilerek kira geliri elde edilmesi halinde, bu kazancın Kurumlar ve KDV \'den istisna olup olmadığı 267
23 Ekim 2014 Bedelsiz ortaklık payı verilmesininin Kurumlar Vergisi, BSMV ve Veraset İntikal Vergisine tabi olup olmadığı 386
01 Ekim 2014 Holding olarak faaliyet gösteren şirketin aktifinde kayıtlı bulunan gayrimenkullerin satışında Kurumlar Vergisi ve KDV istisnasından yararlanılıp yararlanılamayacağı 241
30 Eylül 2014 Bedelsiz Ortaklık Payının Muhasebeleştirilmesi 367
18 Eylül 2014 Şirketin aktifinde kayıtlı taşınmazın ifraz işlemi yapıldıktan sonra satışının KV. ve KDV.nden istisna olup olmadığı 294
08 Eylül 2014 Bakım ve Onarım Hizmetlerinin KDV, KV ve Damga Vergisi açısından durumu 405
05 Eylül 2014 "Eğitime %100 Destek Kampanyası" çerçevesinde Yapılacak Bağış ve yardımların kurumlar vergisinden indirim yapılıp yapılmayacağı 333
27 Ağustos 2014 Üçüncü şahıslar tarafından abonelere düzenlenen faturaların bayii tarafından ödenmesi ve bedelsiz olarak abonelere verilen ürünlere ilişkin belge düzeni 350
27 Ağustos 2014 Taşerona hizmet karşılığında verilecek dairelere ilişkin kazancın vergilendirilmesi ve belge düzeni 407
07 Ağustos 2014 Bekçi ve mevsimlik işçi çalıştırmanın ortak dışı işlem sayılıp sayılmayacağı ile üst birliğe üye olma şartı bulunup bulunmadığı 348
04 Ağustos 2014 Suudi Arabistan mukimi firmaya lojistik, montaj denetimi, aydınlatma armatürlerinin test ve devreye alınması hizmetlerinden dolayı yapılan ödemeler 318
24 Temmuz 2014 İnternet üzerinden verilen hizmetlerin belgelendirilmesi 265
22 Temmuz 2014 İştirak edilen şirketin devralınması durumunda iştirak hissesi alımıyla ilgili finansman giderlerinin kurum kazancının tespitinde gider olarak dikkate alınıp alınamayacağı 336
21 Temmuz 2014 KDV Kanunun 17/4-y maddesinin yayım tarihinden önceki tarihli sözleşmeye ilişkin işlemlere etkisi 409
18 Temmuz 2014 Taşınmaz satış kazancı istisnası 376
18 Temmuz 2014 Yurtdışında gemi bakımı-montajı-onarımı 303
17 Temmuz 2014 Tevsi yatırımda indirimli kurumlar vergisi hesaplanması 312
15 Temmuz 2014 Portekiz mukimi firmadan alınan donanım ve yazılım lisansı için ödenen bedel üzerinden tevkifat yapılıp yapılmayacağı 458
14 Temmuz 2014 DİR. kararına istinaden DİİB lerinin revize işlemlerinin yapılmasına müteakip müeyyide uygulanmaksızın ödenecek gümrük vergisi ve katma değer vergisinin indirim konusu yapılıp yapılamayacağı 356
14 Temmuz 2014 İndirimli Kurumlar Vergisi 359
11 Temmuz 2014 Kooperatifin üye aidatlarına bağlı gecikme zamlarının vadesiz banka hesabında tutulması ve paraların üyelere dağıtılması halinde uygulanacak tevkifat 360
11 Temmuz 2014 Kanuni ve iş merkezi yurt dışında bulunan ancak Türkiyede irtibat bürosu bulunan kurumlara yapılan yazılım hizmetlerinin indirim kapsamında olup olmayacağı 297
09 Temmuz 2014 Kooperatifin Orman İşletme Müdürlüğüne vermiş olduğu taahhüte göre Toprak Muhafaza sahalarında fidan sulama ve çanak yapımı işlerinin kurumlar vergisine tabi olunup olmayacağı 359
08 Temmuz 2014 Yurt dışında elde edilen faiz gelirlerine ilişkin yapılan kesintilerin kurumlar vergisi ve geçici vergiden mahsubu 332
08 Temmuz 2014 Yurt dışından finansal kiralama kapsamında hava aracı ve menkul mal kiralanması 261
01 Temmuz 2014 Yurt dışına yapılan bonservis ödemesi 316
01 Temmuz 2014 Holding şirketleri arasında hizmet devir sözleşmesi ile personel devri durumunda devralan şirketin devirden önceki döneme ilişkin kıdem tazminatlarını gider yazıp yazamayacağı 411
01 Temmuz 2014 İnternet yazılım uygulamalarında yabancı firmaya reklam alanı tahsis edilmesi sonucu elde edilen gelirin %50'sinin kurumlar vergisinden indirim konusu yapılıp yapılmayacağı 250
20 Haziran 2014 Enflasyon Düzeltmesi farkının kurum kazancından indirilip indirilmeyeceği 364
12 Haziran 2014 Tasfiyesi devam eden şirketin aktifine kayıtlı olmayan aracın bulunamaması halinde tasfiyenin sonlandırılıp sonlandırılamayacağı 556
12 Haziran 2014 Adi ortaklık tarafından yapılan işin başka bir adi ortaklığa devri halinde vergilendirme 418
09 Haziran 2014 Müteahhidin kendi hisselerine düşen daireleri Üçüncü şahıslara satması durumunuda arsa sahibinin GV ve KVK açısından durumu ve müteahhidin KDV açısından durumu 383
05 Haziran 2014 Serbest bölgede faaliyet gösteren şirketin devir alınması durumunda istisna uygulaması ve ruhsat değişimi 306
05 Haziran 2014 Derneğin kira ödemesi yaparken stopaj kesintisi mi yapacağı yoksa KDV mi ödeyeceği 458
02 Haziran 2014 Şirket ortağına ait mermer ocağının rödovans sözleşmesi ile şirkete kiralanmasında indirimli kurumlar vergisi uygulaması 334
02 Haziran 2014 Yurtdışında yapılan inşaat işiyle ilgili olarak merkez adresinden yurt dışı şube adresine yapılacak mal hareketlerinin vergi kanunları açısından değerlendirilmesi 447
02 Haziran 2014 Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi yaptığı faaliyetler sonucu iktisadi işletme oluşup oluşmayacağı 409
30 Mayıs 2014 Mahkeme kararına göre hükmolunan tazminatın temellük eden(devralan) şirket açısından hangi yılın geliri sayılacağı 336
29 Mayıs 2014 Yurt dışında mukim firmalardan alınan hizmetler karşılığında yapılan ödemelerden tevkifat yapılıp yapılmayacağı 326
29 Mayıs 2014 EXPO fuar ve sergileri kapsamında yurtdışında Türk bahçesi kurulması ve buna ilişkin hizmetlerin kurumlar vergisinden istisna olup olmadığı 261
28 Mayıs 2014 Müteahhit firmaya yapılan hazır beton temini işinin yıllara yaygın inşaat işi olup olmadığı 426
28 Mayıs 2014 Bankaya ödenen komisyon bedellerinin kurum kazancının tespitinde gider olarak dikkate alınıp alınmayacağı 245
28 Mayıs 2014 Döviz karşılığı mal alımlarında kur riskini azaltmaya yönelik yapılan anlaşmaların kurumlar vergisinin hesaplanmasında nasıl dikkate alınacağı 434
 
<< Başlangıç < Önceki 1 2 3 Sonraki > Son >>
Sonuçlar 1 - 50 / 148