Skip to content

Narrow screen resolution Wide screen resolution Auto adjust screen size Increase font size Decrease font size Default font size default color brick color green color
2012
Süzgeç     Sıralama     # Göster 
Tarih Öğe Başlığı Gösterimler
20 Aralık 2012 Adi Ortaklık tarafından ortaklara yapılan avans ödemeleri üzerinden faiz hesaplanıp hesaplanmayacağı ve hesaplanması durumunda hesaplanan faizin Katma Değer Vergisine tabi olup olmadığı hk. 211
18 Aralık 2012 Üniversiteye Çek Senet veya cari hesap bakiyelerinden yapılan bağışın kurumlar vergisi açısından durumu hk. 201
18 Aralık 2012 Kooperatife ait arsanın parsellenerek üyelere dağıtılması hk. 218
17 Aralık 2012 Üniversite bünyesinde kuruluş amacına uygun olarak kurulan Uzaktan Eğitim Merkezinin Kurum ve Katma Değer Vergisi karşısındaki durumu hk. 408
14 Aralık 2012 Vergi, resim ve harç istisna belgesi bulunan firmanın yıllara sari işlerinden dolayı kurumlar vergisi kesintisi yapılıp yapılmayacağı hk. 309
07 Aralık 2012 Ortaklardan ürün alımı yapan kooperatif birliğinin vergisel açıdan değerlendirilmesi hk. 341
06 Aralık 2012 2005 yılında resmi başvuruları yapılarak harcamaların 2006 ve müteakip yıllarda yapılması durumunda yatırım indirimi istisnasından yararlanıp yararlanılamayacağı hk. 236
06 Aralık 2012 Adi ortaklığın, yıllara sari inşaat işleri ile ilgili 2003-2004 yıllarına ait enflasyon farkları ve sermaye olumlu farklarının nasıl tasfiye edileceği hk. 285
05 Aralık 2012 Ortaklar tarafından nakden ödenen sermayeden, yeniden değerleme fonlarından, geçmiş yıl kârından ayrılan olağanüstü yedek akçeden ve vergiden istisna edilen gayrimenkul satışından elde edilen kazançtan oluşan ödenmiş sermaye tutarından geçmiş dönem ve cari yıl zararına mahsup edilmesi ile yapılan se 244
04 Aralık 2012 Teknoloji geliştirme bölgesi dışında yapılan ar-ge faaliyeti hk. 184
30 Kasım 2012 Şirketin aktifine kayıtlı gayrimenkullerin satışından elde edilen kazanç nedeniyle kurumlar vergisi istisnasından yararlanılması ve daha sonrasında şirketin tasfiyeye girmesi halinde satış kazancının vergilendirilip vergilendirilmeyeceği hk. 225
30 Kasım 2012 Derneğinizce işletilen 116 yatak kapasiteli kız kur'an kursu öğrenci yurdu için yapılacak bağış ve yardımların gelir ve kurumlar vergisi matrahından indirilip indirilemeyeceği hk. 256
30 Kasım 2012 Serbest Bölgede bakım ve onarım faaliyetinde bulunan mükelefin kurumlar ve gelir vergisi istisnası hk 228
29 Kasım 2012 Çalışana ödenecek bedelin satış hasılatının yüzdesi olarak belirlenmesi halinde ödemenin ücret olup olmadığı hk. 242
29 Kasım 2012 Şirket envanterine kayıtlı ancak yurtdışında bulunan bilgisayar donanımının kurulum ve muhafaza bedelinin itfası ve ilgili bedele ait kesinti yoluyla vergi ödenip ödenmeyeceği hk. 224
29 Kasım 2012 Bankaların kanuni takibe alınmış alacakları nedeniyle iktisap ettikleri değerlerin satışından doğan zararların kurum kazancının tespitinde indirim konusu yapılıp yapılmayacağı hk. 243
29 Kasım 2012 Özel hesap döneminden normal hesap dönemine geçişte zarar indirimi uygulaması hk. 231
29 Kasım 2012 Şirket ortağının ikametgahı için şirket adına kiralanan gayrimenkule ait kira ödemelerinde tevkifat yapılıp yapılmayacağı hk. 248
29 Kasım 2012 Şirket bünyesinde geçici olarak görevlendirilen personelin şirket tarafından karşılanan yemek, benzin, otopark, telefon faturasının gider olarak dikkate alınıp alınmayacağı hk. 274
29 Kasım 2012 Dekont ekinde yer alan ve mal sevkiyatı yapan firma adına düzenlenen fatura ve makbuzlara dayanılarak kurum kazancının tespitinde gider yazılıp yazılmayacağı hk. 266
28 Kasım 2012 İndirimli kurumlar vergisi uygulaması hk. 214
28 Kasım 2012 Yurt dışından alınan bilgisayar yazılımları için yapılan ödemelerde tevkifat uygulaması hk. 284
27 Kasım 2012 İnternet üzerinden verilen hizmetlerin vergilendirilmesi hk. 296
27 Kasım 2012 Sözleşmeyle başka işyerine nakil edilen işçiye ödenecek kıdem tazminatı hk. 258
23 Kasım 2012 TRT kurumuna ödenen payların giderleştirilmesi hk. 194
19 Kasım 2012 Yurt dışında iki ayrı danışmanlık şirketiyle imzalan hizmet alım sözleşmesi kapsamında alınacak danışmanlık hizmetleri dolayısıyla yapılacak ödemelerin vergilendirilmesi hk. 255
16 Kasım 2012 Aktife kayıtlı arsanın ve üzerinde inşa edilen otelin kısmi bölünme kapsamında olup olmadığı hk. 230
14 Kasım 2012 Türkiye ve Kazakistan arası uçak işletmeciliği faaliyetinden elde edilen kazancın KDV ve Kurumlar Vergisi karşısındaki durumu hk. 255
14 Kasım 2012 Şirket ortaklarının sahip olduğu hisselerinin devrinde vergilendirme hk. 222
13 Kasım 2012 İstisna kapsamında değerlendirilmeyen gemi satışından doğan zararın gider yazılıp yazılamayacağı hk. 289
10 Kasım 2012 Kooperatife ait arsa satışının vergi kanunları karşısındaki durumu hk. 255
05 Kasım 2012 Gayrimenkul geliştirme şirketinin aktifinde kayıtlı bulunan ve hasılat kira karşılığı başka şirkete kiraya verilen otelin satışından zarar doğması hk. 268
02 Kasım 2012 Yurt dışı grup firması çalışanının şirkete yönetici olarak görev yapması nedeniyle yurtdışından kişiye ödenen ücretin şirkete yansıtılarak verilmesinin nasıl değerleneceği hk. 197
12 Ekim 2012 İşletmeye dahil okulun kiralanmasından elde edilen gelirin kurumlar vergisi ve kdv karşısındaki durumu hk. 250
10 Ekim 2012 İşletmede kullanılan taşıtların giderleri hk. 255
10 Ekim 2012 Şirketin aktifinde kayıtlı taşınmazın bedelsiz olarak kamulaştırılmasında istisna uygulaması hk. 304
09 Ekim 2012 Birim kira bedellerinin desteklenmesi adına firma hesabına kira desteği olarak yatırılan tutarın vergilendirilmesi hk. 251
09 Ekim 2012 Çin'deki bir firmadan ithalat yapmak üzere anlaşılması ancak siparişlerin gelmemesi durumunda söz konusu yabancı firmaya transfer edilen tutarın gider yazılıp yazılamayacağı hk. 229
24 Eylül 2012 Sipariş üzerine gerçekleştirilen Ar-Ge projeleri nedeniyle yapılan harcamaların 5746 sayılı Kanun kapsamında Ar-Ge harcaması olarak değerlendirilip değerlendirilmeyeceği hk. 231
21 Eylül 2012 6111 sayılı Kanun kapsamında kayda alınan emtia için ayrılan karşılığın ortaklara dağıtılması ve ortaklar tarafından beyan edilip edilmeyeceği hk. 287
19 Eylül 2012 İlçe Emniyet Müdürlüğü ile imzalanacak protokol gereği mülkiyeti hazineye ait arsa üzerinde kooperatif tarafından bağış olarak inşa edilecek karakol binasına ilişkin yapılacak harcamaların kurum kazancından indirim konusu yapılıp yapılmayacağı hk. 237
14 Eylül 2012 Ortak dışı işlemleri dolayısıyla kurumlar vergisi mükellefiyeti tesis edilen kooperatifin daha sonra ortak dışı işlem yapmaması durumunda kurumlar vergisi ve stopaj yönünden muaf olup olmayacağı hk. 272
13 Eylül 2012 Derneğin Spor Toto Teşkilatından İsim Hakkı Karşılığı Gelirlerinin Vergilendirilmesi hk. 251
13 Eylül 2012 Kira Sözleşmesinde Kira Bedelinin Vergi Tevkifatı Dahil KDV Hariç Olarak Belirlenmesi Durumunda Gelir Stopajının Nasıl Hesaplanacağı hk. 306
13 Eylül 2012 İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile vergi mükellefiyeti bulunan ve bulunmayan kişi veya kurumlardan atık hurda kağıt alınması işleminde gelir vergisi tevkifatı hk. 185
13 Eylül 2012 Yurt dışında teknik hizmet veren şirketin, işi yapan şirket çalışanı mühendisinin, daimi temsilci olarak kabul edilip edilmeyeceği hk. 249
12 Eylül 2012 Mahalli İdareler Kanununa göre Kurulan Birliğin Vergi Kanunları hakkındaki durumu hk. 457
12 Eylül 2012 Reklam alma faaliyetinin belediye spor kulübünün kurumlar vergisinden muafiyeti kapsamında değerlendirilip değerlendirilmeyeceği hk. 266
12 Eylül 2012 Dar mükellef kurumun Türkiye'de bulunan iş yeri vasıtasıyla elde ettiği gelirin vergilendirilmesi hk. 271
11 Eylül 2012 Ortak yapılacak inşaat işinde maliyet kalemlerinin izlenmesi hk. 245
 
<< Başlangıç < Önceki 1 2 3 4 5 6 7 8 Sonraki > Son >>
Sonuçlar 1 - 50 / 384