Skip to content

Narrow screen resolution Wide screen resolution Auto adjust screen size Increase font size Decrease font size Default font size default color brick color green color
2016
Süzgeç     Sıralama     # Göster 
Tarih Öğe Başlığı Gösterimler
30 Aralık 2016 İkinci el traktör alım satımında vergileme 153
30 Aralık 2016 Aile Sağlığı Merkezinin, kira ödemelerinden yapacağı gelir vergisi tevkifatı 16
30 Aralık 2016 Üst Hakkı Bedelinin kira geliri olup olmadığı. 12
29 Aralık 2016 Noter Vekilinin ticari ve serbest meslek faaliyetini birarada yapması durumunda vergisel durumu. 134
29 Aralık 2016 Geçici olarak görevlendirilen personele ödenen gündeliklerin vergilendirilmesi. 99
29 Aralık 2016 Genç Girişimcilerde Kazanç İstisnası 116
28 Aralık 2016 Durak yönetimi tarafından ödenen ücretlerden tevkifat yapılıp yapılmayacağı 128
28 Aralık 2016 Alan kılavuzluğu faaliyetinin vergilendirilmesi hk. 109
05 Aralık 2016 Home ofis olarak kullanılan konuta ait elektrik, su, doğalgaz gibi giderlerin indirim konusu yapılıp yapılamayacağı hk. 104
30 Kasım 2016 Dava sonucuna göre işe başlatılan personele geçmiş dönemler için yapılan ücret ödemelerinde asgari geçim indirimi uygulanıp uygulanmayacağı 130
29 Kasım 2016 Fiilen çalışan şirket ortağına ücret ödenmemesi durumunda ücret stopajı ödenip ödenmeyeceği 116
09 Kasım 2016 Yurtdışından temsilciliğe döviz olarak yapılan ücretin gelir vergisinden istisna edilip edilemeyeceği 127
08 Kasım 2016 Site yönetimi tarafından yaptırılan Bahçe peyzaj, boya-badana, tamirat İşlerinin vergilendirilmesi. 117
07 Kasım 2016 Sosyal Güvenlik Kurumunca IPA Çerçeve Anlaşması kapsamında yapılan harcamalara ilişkin vergi uygulamaları ve belge düzeni hk. 104
03 Kasım 2016 Mükellefin gayri faal olması nedeniyle sözleşmeli avukatına yapılacak olan vekalet ücretinin vergilendirilmesi hk. 129
03 Kasım 2016 Türkiye Barolar Birliği Sosyal Yardım ve Dayanışma Fonu tarafından gerekli koşulları taşıyan avukatlara yapılacak ‘Munzam Emeklilik Yardımı’nın vergilendirilmesi. 141
31 Ekim 2016 Gelir Vergisi Kanunu Uygulamaları 102
31 Ekim 2016 Diğer ücretli çalışanların vergilendirme dönemi 128
27 Ekim 2016 TÜBİTAK projesi kapsamında yüksek öğrenim kurumunda Ar-Ge aktivitelerini başlatan ve katılan kişinin 6676 sayılı Kanun teşviklerinden yararlanıp yararlanamayacağı. 96
07 Ekim 2016 Sponsorluk harcamalarının serbest meslek kazancından indirim konusu yapılıp yapılmayacağı. 98
05 Ekim 2016 Sözleşmeli personele ödenen özel hizmet tazminatları ile yaş çay döneminde görevlendirilen personele ödenen kampanya primlerinin vergilendirilmesi hk. 97
04 Ekim 2016 Hazır keçe kullanarak yapılan ürünlerin esnaf muafiyeti kapsamında olup, olmadığı 107
29 Eylül 2016 Gerçek usulde mükellef olan oğlun işini terk edip, aynı işyerinin babası tarafından açılması halinde basit usulde mükellefiyetinin tesisi 90
08 Eylül 2016 Yüksek öğrenim kurumunda yürütülen Ar-Ge faaliyetinde sözleşmeli statüsünde çalışan yabancı uyruklu personelin 5746 sayılı Kanunda yer alan teşviklerden yararlanıp yararlanamayacağı. 104
07 Eylül 2016 Hacamat ve sülük tedavisinden elde edilen gelirin serbest meslek kazancı olup olmadığı ve uygulanacak KDV oranı 139
07 Eylül 2016 Ney Yapımı Faaliyeti Dolayısıyla Esnaf Muaflığından Yararlanıp Yararlanamayacağı 93
07 Eylül 2016 Abaküs yapımı faaliyetinin esnaf muaflığından yararlanıp yararlanamayacağı. 99
02 Eylül 2016 AR-GE Faaliyetlerinde Gelir Vergisi Stopajı Teşviki ve Damga Vergisi İstisnası 119
31 Ağustos 2016 Özel okulda çalışan eğitmen ve öğretmenlere yapılan ödemelerden kesinti yapılıp yapılmayacağı. 108
08 Ağustos 2016 Asgari geçim indirimi tutarının hesaplanmasında, sigorta gün sayısının mı yoksa matrah tutarının mı dikkate alınması gerektiği hk. 101
27 Temmuz 2016 Çalışılmayan günler için asgari geçim indirimi uygulanıp uygulanmayacağı 123
27 Temmuz 2016 Serbest meslek erbabının müşterilerine oyun seti satması halinde vergilendirme hk. 99
21 Temmuz 2016 Toplu taşımada kullanılan abonman tipi ulaşım kartına yapılan harcamanın eğitim gideri olup olmadığı hk. 95
20 Temmuz 2016 07.10.2001 tarihinden önce düzenlenen sigorta poliçelerine ait toplu ödemelerin vergilendirilmesinde dikkate alınacak istisna tutarının tespitinde hizmet süresi. 101
19 Temmuz 2016 Gerçek Usulden Basit Usule geçme hk. 84
15 Temmuz 2016 Yayın hakları satın alınan eserlerin baskı ve satış aşamasına gelmeden önce alınan editörlük hizmeti karşılığında ödenen bedeller üzerinden yapılacak tevkifat oranı. 100
14 Temmuz 2016 Gayrimenkul sermaye iradı sahipleri yanında çalışanların vergilendirilmesi 106
13 Temmuz 2016 Noter vekilinin demirbaş satışından elde ettiği gelirin vergilendirilmesi hk. 123
28 Haziran 2016 Döner Sermaye İşletmesi Tarafından Dağıtılan Üretimi Teşvik Primini Almaya Hak Kazanan Personelden Feragat Edenlere Ödenmeyen Primin Personelin Süregelen G.V. Matrahına Dahil Edilip Edilmeyeceği. 138
24 Haziran 2016 Basketbol federasyonu tarafından uluslararası yarışmalarda gösterilen başarılarda önemli katkıları bulunanlara yapılan prim ödemelerinin gelir vergisinden istisna olup olmadığı 100
22 Haziran 2016 Musiki Konservatuarı Derneği Tarafından Sanatçıları Teşvik Amacıyla Verilen Mükafatlar 119
16 Haziran 2016 Noterlik görevinden el çektirilmesi durumunda, bloke edilen tutarların noter geliri sayılıp sayılmayacağı. 102
16 Haziran 2016 Değer Artışı Kazancı 127
13 Haziran 2016 Ders Kitabı yazan kişinin henüz bastırmadığı kitabından fotokopi ücreti karşılığı çoğaltarak öğrencilerine vermesi halinde vergilendirme. 124
26 Mayıs 2016 Mahkeme kararında ücretli avukatın adının yer alması durumunda serbest meslek makbuzu ve gelir vergisi tevkifatı 184
24 Mayıs 2016 El ilanları ve internet aracılıyla tanıtımı yapılmak suretiyle evde pişirilen yemeklerin satışından elde edilen kazancın vergilendirilmesi 199
24 Mayıs 2016 Yurt dışındaki sermayedar şirket çalışanının, Türkiye'deki şirkette yönetici olarak görev yapması nedeniyle yurtdışından ödenen ücretin vergilendirilmesi 255
23 Mayıs 2016 Basit usule tabi olmanın özel şartları 242
17 Mayıs 2016 Serbest Bölgede Ücret İstisnası 184
13 Mayıs 2016 Eylemli turist rehberinin vergilendirilmesi 220
 
<< Başlangıç < Önceki 1 2 Sonraki > Son >>
Sonuçlar 1 - 50 / 97