Skip to content

Narrow screen resolution Wide screen resolution Auto adjust screen size Increase font size Decrease font size Default font size default color brick color green color
2014
Süzgeç     Sıralama     # Göster 
Tarih Öğe Başlığı Gösterimler
30 Aralık 2014 Zirai kazancın gerçek usulde tespitinde dikkate alınacak tekne boyu 426
26 Aralık 2014 Daha önce gerçek usulde vergilendirilen nakliyecilik faaliyetinin basit usulde vergilendirilip vergilendirilmeyeceği 300
25 Aralık 2014 Balıkçı gemisinin satışından elde edilen hasılatın Gelir Vergisi matrahına dahil edilip edilmeyeceği 358
24 Aralık 2014 Kurumlar Vergisi mükellefinin zirai ürün satışında müteselsil sorumlukuk kapsamında tevkifat yapılıp yapılmayacağı 321
24 Aralık 2014 Serbest bölgelerde ücret istisnası ve asgari geçim indirimi uygulaması 601
24 Aralık 2014 Bağış yoluyla ivazsız iktisap edilen gayrimenkulün satışı 447
19 Aralık 2014 Spor Kulübü Derneği tarafından yapılan ödemelerin vergilendirilmesi 356
12 Kasım 2014 Manevi tazminatın icra müdürlüğüne ödenmesinde gelir ve damga vergisi istisnası 389
03 Kasım 2014 Yurtdışında Yapılan Harcamaların Gelir Vergisi ve Katma Değer Vergisi Kanunları yönünden değerlendirilmesi 335
13 Ekim 2014 Site yönetiminin kapıcıya yaptığı ödemelerin gelir vergisinden istisna edilmesi, diğer çalışanların istisna kapsamında olmaması 584
10 Ekim 2014 Marka satışından elde edilen kazancın vergilendirilmesi 370
09 Ekim 2014 Vatandaşın gayrimenkulünü bedelsiz olarak 2 yıllığına kullanım hakkını belediyeye vermesi halinde stopaj ve emsal kira bedeli tahakkuk edip etmeyeceği 333
29 Eylül 2014 Beraber oturulan gayrimenkulün Mahkeme Kararına istinaden eşe intikal ettikten sonra satılması durumunda iktsap tarihi 477
29 Eylül 2014 Kollektif Şirketlerin Tasfiye Beyannamesi verip vermeyeceği 353
29 Eylül 2014 Kollektif şirketin anonim şirkete dönüşmesi halinde ortaklara verilecek A.Ş. Hisselerinin iktisap tarihinin ne olacağı 267
29 Eylül 2014 Doktorun çeşitli alanlarda almış olduğu uzmanlık eğitimleri ile ilgili olarak icra edeceği serbest meslek faaliyetleri (danışmanlık, eğitim vb.)için POS cihazı kullanıp kullanmayacağı 345
26 Eylül 2014 KOSGEB'den alınan hibenin vergilendirilmesi 336
12 Eylül 2014 Eczacı olarak çalışan eşten dolayı, ücretli çalışan eşin asgari geçim indiriminden yararlanacağı 417
08 Eylül 2014 Basit Usul Mükellefiyetten Gerçek Usule Geçiş 334
08 Eylül 2014 Karagöz perde oyununun esnaf muaflığı kapsamında olup olmadığı 348
04 Eylül 2014 Basit usulde mükellefiyetten gerçek usule geçtikten sonra tekrar basit usule dönüş 356
04 Eylül 2014 Dar mükellef kurumun Türkiye’deki personeline yapacağı doğrudan ödemenin gelir vergisinden istisna olması, bir şirket aracılığı ile yapılması halinde istisnadan faydalanamayacağı 334
04 Eylül 2014 Şirket ortağı olan turist rehberinin rehberlik faaliyeti için ayrıca mükellefiyet açtırıp açtırmayacağı 388
03 Eylül 2014 Bilgisayar programı ve yazılımı faaliyeti ile reklam gelirinin vergilendirilmesi 356
03 Eylül 2014 Gerçek Usulden Basit Usule Geçiş 352
03 Eylül 2014 Terk edilen faaliyetten kaynaklanan zararın mahsubu 273
02 Eylül 2014 Aktife kayıtlı taşınmazların kiraya verilmesi ve satışında kurumlar vergisi ve KDV uygulaması 479
29 Ağustos 2014 Adi ortaklığın sermaye şirketine dönüşmesi ve hisse senetlerinin devri halinde değer artışı kazancı hesaplanıp hesaplanmayacağı 477
28 Ağustos 2014 4632 sayılı Kanunun Geçici 1. maddesi kapsamında vakıf/sandıklardan bireysel emeklilik sistemine yapılan aktarımlarda vergilendirme 572
27 Ağustos 2014 Manevi tazminat ödemesi üzerinden gelir vergisi tevkifatı yapılıp yapılmayacağı 554
27 Ağustos 2014 Kat karşılığı inşaat sözleşmesine göre müteahhitin arsa rayiç bedelini maliyete eklemesi 522
15 Ağustos 2014 Diş Hekiminin Aldığı İmplant Dişin Giderleştirilmesi 313
13 Ağustos 2014 Birden fazla işverenden elde edilen ücretin vergilendirilmesi 372
07 Ağustos 2014 Teleskopla verilen hizmetin esnaf muaflığı kapsamında değerlendirilip değerlendirilmeyeceği 326
04 Ağustos 2014 Sahne sanatları makyajı ve peruka çalışmalarının serbest meslek kazanç istisnası kapsamında olup olmadığı 285
04 Ağustos 2014 Ölünceye kadar bakma sözleşmesi ile edinilen gayrimenkulün tapuda, kendi numarası yerine sehven başkasına ait dairenin numarasının yazılması nedeniyle söz konusu hatanın tapuda trampa yoluyla düzeltildikten sonra bahse konu gayrimenkulün satışının vergilendirilmesi 444
04 Ağustos 2014 Suriyedeki ihtiyaç sahiplerine yapılan ayni yardımın indirim konusu yapılıp yapılmayacağı 307
01 Ağustos 2014 Söz, beste ve aranje çalışmalarının gelir vergisi istisnasından yararlanıp yararlanamaması 368
25 Temmuz 2014 Memur kadrosunda çalışan personele yapılan ikramiye ödemelerinden tevkifat yapılması 368
18 Temmuz 2014 Basit usule tabi marangozun toplu sipariş alması halinde basit usulden faydalanmaya devam edip etmeyeceği 427
17 Temmuz 2014 Geçici süre ile yurtdışında, görevlendirilen şirket personeline iki ülkede de ücret ödemesi yapılması durumunda vergilendirme 341
17 Temmuz 2014 Yarışma programı hazırlama çalışmasının serbest meslek kazanç istisnası kapsamında olup olmadığı 310
17 Temmuz 2014 Bağımsız denetçi belgesi kurs ve yetkilendirme Belgesi ücretinin,Mali Sorumluluk Sigortasının, temizlik, v.s.giderlerin, çalışanların yemek bedelinin gider kaydı 434
17 Temmuz 2014 Tuğla ve kiremit fabrikalarına hammadde olarak satılan toprağın alım ve satımının Gelir ve KDV açısından değerlendirilmesi 325
17 Temmuz 2014 Yurt dışına verilen bilgisayar yazılım hizmetinden elde edilen kazancın GVK 89 md. göre indirim konusu yapılıp yapılamayacağı 288
15 Temmuz 2014 Çiğköfte satım faaliyetinin basit usulden yararlanıp yararlanmayacağı 419
15 Temmuz 2014 Çiftçi dışındaki kişilerin kamu kurumlarına sattıkları zirai ürün bedelleri üzerinden adlarına yapılan tevkifatın yıllık beyannamede mahsup veya iadesi 357
14 Temmuz 2014 Türkiye’de yurtdışı mukimi firmaya verilen proje,tasarım ve uygulama hizmetlerinden elde edilen kazancın indirim konusu yapılıp yapılamayacağı 277
14 Temmuz 2014 Ticari taksi sahibinin başka bir ticari taksiye ortak olması nedeniyle basit usul mükellefiyetinin durumu 401
14 Temmuz 2014 A.Ş.ye ait hisselerin yine ortağı olunan A.Ş.ye satılması halinde vergilendirme 250
 
<< Başlangıç < Önceki 1 2 3 4 Sonraki > Son >>
Sonuçlar 1 - 50 / 187