Skip to content

Narrow screen resolution Wide screen resolution Auto adjust screen size Increase font size Decrease font size Default font size default color brick color green color
2013
Süzgeç     Sıralama     # Göster 
Tarih Öğe Başlığı Gösterimler
04 Aralık 2013 KOSGEB destekli bir eğitim projesi kapsamında emekli öğretim üyesinin bir defaya mahsus vereceği eğitim nedeniyle elde edeceğini gelirin arızi kazanç olarak vergilendirilip vergilendirilemeyeceği 421
13 Kasım 2013 Elişi maket gemi yapımı GVK 18.maddeye girip girmediği 315
31 Ekim 2013 Taş bebek, keçe, takı vb. el sanatları faaliyetlerinin vergilendirilmesi 449
31 Ekim 2013 Oltu ve lüle taşı işçiliği faaliyetinin esnaf muaflığından yararlanıp yararlanamayacağı 408
30 Ekim 2013 Eğitim ve öğretim işletmelerinden elde edilen istisna kazanç ile ilgili olarak yıllık gelir ve geçici vergi beyannamesi verilip verilmeyeceği 361
28 Ekim 2013 Vasi olarak atanılan kişi için yapılan harcamaların ticari faaliyete ilişkin safi kazancın veya gelir vergisi matrahının tespitinde gider veya indirim konusu yapılıp yapılamayacağı 458
25 Ekim 2013 Beyannamelerin damga vergisi ile S.G.K. Destekleme Priminin indirimi 371
23 Ekim 2013 Gemi acenteliği faaliyeti ile kokartlı rehberlik yapılması halinde vergilendirilme 385
11 Ekim 2013 İcra Müdürlüğü kanalı ile yapılan tahsilatlarda vergi kesintisi 390
11 Ekim 2013 Avukatların müvekkillerinden almış olduğu yol, konaklama vb. masrafların vergisel durumu 362
10 Ekim 2013 700 konutlu sitede çalıştırılan temizlik elemanı, bahçıvan, elektrikçi, sıhhi tesisatçı ve güvenlik görevlisine ödenen ücretler ile dışardan sağlanan hizmetlerin vergilendirilmesi 366
09 Ekim 2013 Veterinerlik hizmetinin yanında ilaç ve tohumlama uygulaması yapılması durumunda vergilendirme 442
09 Ekim 2013 Geçici süre ile yurtdışındaki grup firmasında görevlendirilen personele Türkiye’den ödenen ücretler üzerinden tevkifat yapılıp yapılamayacağı 348
04 Ekim 2013 Kemik ve çiftlik gübresinin borsa üzerinden satışı halinde uygulacak vergi kesintisi oranı 330
04 Ekim 2013 Sabit ödemeler (ek ödeme tazminatı) üzerinden gelir vergisi hesaplanıp hesaplanmayacağı 513
04 Ekim 2013 Performans artışı amacıyla personele yaptırılan tatil masraflarının gider olarak indirim konusu yapılıp yapılmayacağı 417
03 Ekim 2013 Lastik, tamir ve bakım giderlerinin basit usule tabi ticari kazancın tespitinde dikkate alınıp alınamayacağı 407
03 Ekim 2013 Serbest meslek erbabının yemek harcamalarının mesleki kazancın tespitinde indirim konusu yapılıp yapılamayacağı 331
02 Ekim 2013 Balıkçı Gemisini Avcılıktan Çıkaranlara Yapılacak Destekleme Ödemelerinin Vergilendirilmesi 355
01 Ekim 2013 Bazı sağlık harcamalarının ticari kazanç hükümlerine göre gider olarak kabul edilip edilmeyeceği 313
30 Eylül 2013 İcra müdürlüğüne yatırılan vekalet ücretinin davayı kazanan tarafından tahsil edilerek sözleşmeli avukata ödenmesi 472
27 Eylül 2013 Serbest bölgede imal edilen yatın faturasının finansal kiralama şirketine kesilip teslimatın yurt dışında bulunan müşteriye kesilmesi halinde gelir vergisi istisnasından faydalanılıp faydalanılmayacağı 374
27 Eylül 2013 Marka ve patent aracılık hizmetlerine ilişkin düzenlenen faturada müşteri adına ödenen harçtan stopaj ve KDV tevkifatı yapılıp yapılmayacağı 408
19 Eylül 2013 İvazsız olarak intikal eden gayrimenkulün kat karşılığı müteahhide verilmesi durumunda elde edilen gayrimenkullerin satışının ve bağışının vergilendirilmesi 457
17 Eylül 2013 Gayrimenkulün satışından elde edilecek kazancın okul yapımı için bağışlanması durumunda değer artışı kazancı yönünden beyana tabi tutulup tutulmayacağı 334
17 Eylül 2013 Değer Artış Kazancının Tespitinde Fiilen Kullanmaya Başlama Tarihi mi Yoksa Tapuya Tescil Tarihinin mi Dikkate Alınacağı 355
17 Eylül 2013 Site yönetimi tarafından kredi kartı ile tahsil edilen aidat ödemelerinin vergilendirilmesi 406
17 Eylül 2013 Basit usul mükellef olarak cep telefonu tamir işinin yanında sıfır veya ikinci el cep telefonu alım satımı yapıp yapamayacağı 483
17 Eylül 2013 Çay ocağı işletmeciliği ile saat ve gözlük tamirciliği faaliyetleri için basit usulde vergi mükellefiyeti 382
17 Eylül 2013 Almanya’da üstlenilen inşaat işi için Türkiye’den gönderilen işçilere Türkiye’den yapılan ücret ödemelerinden tevkifat yapılıp yapılmayacağı 417
12 Eylül 2013 Biçerdöver’in kiraya verilmesi 338
10 Eylül 2013 Veraseten intikal eden arsanın kat karşılığı müteahhide verilmesi ve karşılığında alınan dairelerin satışı halinde vergilendirmenin nasıl olacağı 426
06 Eylül 2013 Hurda metal alım faaliyetinin vergi kanunları karşısındaki durumu 361
06 Eylül 2013 Veterinerlik faaliyeti kapsamında yapılan ilaç ve suni tohumlama hizmetinin vergilendirilmesi ve KDV açısından durumu 447
06 Eylül 2013 Vergiden muaf esnaf olarak çalışan eşten dolayı, ücretli çalışan eşin aile yardımı ve asgari geçim indiriminden yararlanacağı 528
06 Eylül 2013 Dernek aracılığıyla yapılan el ürünleri satışının esnaf muaflığı kapsamında değerlendirilmesi 314
04 Eylül 2013 Ücretli çalışan avukatın sebep olduğu fiiller nedeniyle ödenen bedellerin gider yazılıp yazılamayacağı 341
04 Eylül 2013 Noterde çalışan personel tarafından çalınan para ve cari hesaptan kullanılan avans tutarının gider kaydedilip edilmeyeceği 335
29 Ağustos 2013 Diş hekimlerinin sipariş ettikleri protez dişleri hastalarına takmaları faaliyetinden elde edilen kazancın serbest meslek kazancı olması 343
28 Ağustos 2013 Üfleme cam işleme faaliyetinin esnaf muaflığı kapsamında olup olmadığı ile depo olarak kullanılan ikametgah adresinin işyeri olarak kabul edilip edilmeyeceği 311
27 Ağustos 2013 Sırbistan mukimi grup firmasında görevli personelin Türkiyede ödediği gelir vergisinin iadesi 467
26 Ağustos 2013 Kiraya verilen mallarda amortisman uygulaması 404
26 Ağustos 2013 Yüksek öğrenim kurumunda yürütülen Ar-Ge faaliyetinde çalışan geçici ve sözleşmeli personelin 5746 sayılı Kanunda yer alan teşviklerden yararlanıp yararlanamayacağı 334
26 Ağustos 2013 Sermaye Piyasası araçlarından varant benzeri ürün olarak kabul edilen sertifikaların vergilendirilmesi 485
26 Ağustos 2013 Seyyar olarak kombi ve ev aletleri tamir işinin esnaf muaflığı kapsamında değerlendirilmesi 324
26 Ağustos 2013 Faturanın şube yerine merkez tarafından düzenlenip düzenlenemeyeceği 299
23 Ağustos 2013 Ücretli olarak çalışan kişinin serbest meslek faaliyetinde bulunması halinde elde edilen gelirlerin vergilendirilmesi ve beyanı 395
22 Ağustos 2013 Değer Artış Kazancının tespitinde gayrimenkulun edinim tarihi yoksa, tapudaki tevhit tarihinin mi esas alınacağı ve iktisap bedelinin ne olması gerektiği 346
21 Ağustos 2013 Serbest Meslek Erbabının Aktifine Kayıtlı Gayrimenkulun Kiraya Verilmesi 444
21 Ağustos 2013 Muhabbet Kuşu ve Kanarya Üretimi ve Satışının Vergilendirilmesi 325
 
<< Başlangıç < Önceki 1 2 3 4 Sonraki > Son >>
Sonuçlar 1 - 50 / 184