Skip to content

Narrow screen resolution Wide screen resolution Auto adjust screen size Increase font size Decrease font size Default font size default color brick color green color
2012
Süzgeç     Sıralama     # Göster 
Tarih Öğe Başlığı Gösterimler
28 Aralık 2012 Serbest meslek erbabının aynı zamanda inşaat işi ile uğraşması halinde vergisel açıdan yükümlülükleri 557
17 Aralık 2012 Serbest meslek erbabının ödediği SGK 4-B (Bağ-Kur) primlerinin ne şekilde giderleştirileceği 462
07 Aralık 2012 İngiltere’de mukim bir şahıstan alınan çeviri hizmeti karşılığında bu şahsa yapılan ödemeler üzerinden kesinti yapılıp yapılmadığı ve belge düzeni 382
07 Aralık 2012 Ortaklardan ürün alımı yapan kooperatif birliğinin vergisel açıdan değerlendirilmesi 312
06 Aralık 2012 Vekalet ücretinin serbest meslek kazancı olduğu ve bunun tamamı üzerinden serbest meslek makbuzu düzenlenmesi gerektiği 423
06 Aralık 2012 Bakır, pirinç gibi metaller, değerli olmayan taşlar ve makrome iplerinden oluşturulan takı çalışmalarının sezonluk stantta ve haftada bir gün pazarda satılmasında esnaf muaflığı 410
06 Aralık 2012 2005 yılında resmi başvuruları yapılarak harcamaların 2006 ve müteakip yıllarda yapılması durumunda yatırım indirimi istisnasından yararlanıp yararlanılamayacağı 295
05 Aralık 2012 Ortaklar tarafından nakden ödenen sermayeden, yeniden değerleme fonlarından, geçmiş yıl kârından ayrılan olağanüstü yedek akçeden ve vergiden istisna edilen gayrimenkul satışından elde edilen kazançtan oluşan ödenmiş sermaye tutarından geçmiş dönem ve cari yıl zararına mahsup edilmesi ile yapılan se 318
04 Aralık 2012 Ayakkabı tamiri faaliyeti ile araç plaka basım işinin beraber yapılması durumunda basit usulde vergilendirilmenin etkilenmeyeceği 365
04 Aralık 2012 Teknoloji geliştirme bölgesi dışında yapılan ar-ge faaliyeti 304
03 Aralık 2012 Makrome el sanatı ürünlerinin esnaf muaflığından yararlanması 313
03 Aralık 2012 Serbest bölgede, birden fazla yılda tamamlanan imalat işlerinde çalışanlara yapılan gelir vergisi tevkifatı 331
30 Kasım 2012 Veraset yoluyla intikal eden arsanın kat karşılığı müteahhide verilmesi sonucu edinilen dairelerin satışından elde edilen kazancın vergilendirilmesi 471
30 Kasım 2012 Şirketin aktifine kayıtlı gayrimenkullerin satışından elde edilen kazanç nedeniyle kurumlar vergisi istisnasından yararlanılması ve daha sonrasında şirketin tasfiyeye girmesi halinde satış kazancının vergilendirilip vergilendirilmeyeceği 303
30 Kasım 2012 Çömlek yapımı faaliyetinin esnaf muaflığı kapsamında değerlendirilmesi 385
29 Kasım 2012 Kollektif şirketin bilançosunun aktif ve pasifiyle bütün halinde limited şirkete devredilmesi durumunda vergilendirme 384
29 Kasım 2012 Bankaların kanuni takibe alınmış alacakları nedeniyle iktisap ettikleri değerlerin satışından doğan zararların kurum kazancının tespitinde indirim konusu yapılıp yapılmayacağı 385
29 Kasım 2012 Dekont ekinde yer alan depolama ve gümrükleme giderlere ilişkin belgelerin yurt dışından mal sevkiyatı yapan firma adına düzenlenmesi ve nakliye hizmet bedeli ile birlikte yapılan giderlerin hizmet verilen firmaya fatura edilmesi durumunda şirkete intikal ettirilen fatura ve makbuzların kurum kazanc 376
29 Kasım 2012 Özel hesap dönemi kullanan kurumun hesap dönemi olarak takvim yılını kullanmaya başladığında, özel hesap döneminde oluşan zararlarını indirim konusu yapıp yapamayacağı 365
29 Kasım 2012 Şirket ortağının ikametgahı için şirket adına kiralanan gayrimenkule ait kira ödemelerinde tevkifat yapılıp yapılmayacağı 368
29 Kasım 2012 Bakırcılık faaliyetinin esnaf muaflığı kapsamında değerlendirilmesi 336
29 Kasım 2012 Yabancı uyruklu ve şirketin hissedarı olan genel müdüre verilecek huzur hakkı veya ücretin vergilendirilmesi 421
29 Kasım 2012 Keçeden yapılan ürünlerin esnaf muaflığı kapsamında değerlendirilmesi 312
29 Kasım 2012 Yorgancılık faaliyetinin esnaf muaflığı kapsamında değerlendirilmesi 391
28 Kasım 2012 Şirketin sağımlık hayvanlardan ürettiği çiğ süt ve yetiştirdiği danaların satışlarında düzenlediği faturalarda gelir vergisi kesintisi yapılıp yapılmayacağı 453
28 Kasım 2012 Yorgancılık faaliyetinin esnaf muaflığı kapsamında değerlendirilmesi 288
28 Kasım 2012 Keçecilik faaliyetinin esnaf muaflığı kapsamında değerlendirilmesi 316
27 Kasım 2012 Adi ortaklıkta ortaklara ait araçların, ortaklıkta kullanılması halinde, araçlara ilişkin giderlerin ortaklık kazancının tespitinde indirim konusu yapılıp yapılamayacağı 474
27 Kasım 2012 Tahakkuk ettiği tarihte tevkifata tabi tutulmuş olan kira gelirinin kur farkı ile birlikte tahsil edildiği dönemde ne şekilde beyan edileceği 281
27 Kasım 2012 Ödenecek kıdem tazminatı farkının gelir vergisinden istisna olup olmayacağı 313
22 Kasım 2012 Tasfiye halindeki kollektif şirket ortaklarının tasfiye süresi boyunca geçici vergi beyannamesi verip vermeyeceği 423
21 Kasım 2012 Bir iş yeri açmaksızın kendi nam ve hesabına kapı kapı dolaşmak suretiyle her türlü hurda maddeyi toplayarak veya satın alarak bu malların ticaretini yapanlara veya tekrar işleyenlere satanlardan yapılan hurda madde alımlarının vergilendirilmesi 360
14 Kasım 2012 Yurtdışı inşaat taşeronluğu faaliyetine ilişkin olarak yurdışında yapılan harcamaların ticari kazancın tespitinde gider olarak indirim konusu yapılıp yapılamayacağı 415
14 Kasım 2012 Ücretleri Türkiye’den ödenen ve tevkif yoluyla vergilendirilen geçici süre ile yurtdışında görevlendirilen şirket personelinin, yurt dışında ödedikleri verginin Türkiye’de ödenen vergiden mahsubu 419
14 Kasım 2012 Çini sanatı icrasında serbest meslek kazanç istisnası 320
14 Kasım 2012 Köyde dükkan açmak suretiyle kapı pencere tamiri ve odun kırma faaliyetinin esnaf muaflığı kapsamında değerlendirilmesi 360
13 Kasım 2012 Muhtasar beyannamelerde hurda metallerden yapılan stopaja tabi ödemelerin bildirilmesi 382
13 Kasım 2012 Mühendislik Danışmanlık Hizmetlerinin ücretli olarak işyerinde çalıştırılan mühendislere yaptırılmasının vergilendirilmesi 306
13 Kasım 2012 Nevi değişikliğinde vergi uygulamaları 390
12 Kasım 2012 Giyim eşyalarını onarmak amaçlı elle dokuma faaliyetinin esnaf muaflığından yararlanması 349
03 Kasım 2012 Ücretli olarak çalıştırılan tır şoförlerine yurt dışı görevleri için harcırah verilip verilmeyeceği, verilecekse bu ödemelerin gider gösterilip gösterilmeyeceği 393
18 Ekim 2012 Geçici dövme çalışmalarında vergi muafiyeti 336
16 Ekim 2012 Araç yıkama faaliyeti nedeniyle basit usulde mükellefiyet tesisi talebi 406
12 Ekim 2012 Kira bedelleri üzerine hesaplanan gecikme faizi ödemesinin tevkifata tabi olup olmadığı 439
12 Ekim 2012 Kira yardımı olarak ödenen bedellerden tevkifat yapılıp yapılmayacağı 396
08 Ekim 2012 Destekleme Ödemelerinde Tevkifat 332
28 Eylül 2012 Mantar yetiştiriciliği faaliyetinde bulunan mükellefin muhtasar ve geçici vergi beyanname verme yükümlülüğü ile mantar yetiştiriciliğinin yanı sıra mantar alım satımı da yapılması halinde ayrı bir defter tasdik ettirilip ettirilmeyeceği 392
19 Eylül 2012 Kasa tazminatından gelir vergisi tevkifatı yapılacağı 371
19 Eylül 2012 2004 tarihinden itibaren faaliyette bulunan şirketin 5084 S. Kanunda yer alan gelir vergisi stopajı teşvikinden faydalanma süresi dolduğundan 81 No.lu Sirküler kapsamında gelir vergisi stopaj teşvikinden yararlanılmasının mümkün olamayacağı 303
19 Eylül 2012 2012/3 döneminden itibaren 10 ve üzeri işçi çalıştıran şirketin 81 No.lu Sirküler kapsamında gelir vergisi stopajı teşvikinden yararlanmasının mümkün olamayacağı 368
 
<< Başlangıç < Önceki 1 2 3 4 5 6 7 Sonraki > Son >>
Sonuçlar 1 - 50 / 344